AMSTERDAM - Oud-premier Ruud Lubbers maakt zich zorgen over de manier waarop vluchtelingen in Nederland worden benaderd.

''Het klimaat voor vreemdelingen in Nederland is guur. De nadruk in het politieke debat ligt teveel op aanscherping, beheersing, beperking, versobering.''

Dat stelde de CDA'er zaterdag als voorzitter van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF tijdens een afstudeerbijeenkomst van de organisatie in Amsterdam.

Als er over vreemdelingen wordt gesproken, gaat het volgens Lubbers vaak over criminaliteit, dreiging en terrorisme en over kosten en problemen.

Moderniseren

''Die eenzijdige benadering doet geen recht aan de inzet en kracht die u en veel andere vluchtelingen getoond hebben'', zei hij tegen de 200 net afgestudeerde vluchtelingen.

De UAF pleit ervoor de asielprocedure te moderniseren. Asielzoekers die na drie jaar nog geen uitsluitsel over hun aanvraag hebben gekregen maar wel voldoende meedoen in de samenleving, moeten volgens Lubbers een verblijfsvergunning krijgen. Het advies van een gemeente moet daarbij zwaar wegen, aldus de UAF.

Weerbarstig

Vaak is de praktijk van het beleid weerbarstig, zei Lubbers. Volgens hem roepen gemeenten minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) steeds vaker op zijn koers te veranderen.

Zo vroeg een groep burgemeesters deze zomer Afghaanse vluchtelingen die worden verdacht van oorlogsmisdaden niet uit te zetten, omdat hun individuele zaak eerst moet worden bekeken. In sommige gevallen is de uitzetting opgeschort. Daarover zal Leers binnenkort met de betrokken burgemeester spreken, aldus een woordvoerder van de minister.

Zorgvuldig beleid

Volgens Leers voert Nederland een zorgvuldig beleid, waarbij altijd een individuele toetsing plaatsvindt. Maar ''Nederland wil geen veilige haven zijn voor oorlogsmisdadigers'', stelt de minister. Ook wil hij voorkomen dat slachtoffers de daders van mensenrechtenschendingen tegenkomen in Nederland.

In zijn toespraak benadrukte Leers dat in zijn beleid één doelstelling centraal staat: opvang bieden aan wie onze bescherming echt nodig heeft. Ook wees hij erop dat het kabinet al heeft aangekondigd de asielprocedures verder te stroomlijnen en het stapelen van procedures aan te pakken.