DEN HAAG - Tweede Kamerlid Mariko Peters van GroenLinks ontkent dat ze een Nederlandse zakenman heeft verraden die in Afghanistan voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zou hebben gewerkt.

De beweringen van de man zijn ''absurd'', zo stelde ze zaterdag in een verklaring.

Peters werkte in 2006 als diplomaat op de Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul toen de zakenman zich daar meldde.

''Ze heeft mijn dekmantel verraden en mij zo in levensgevaar gebracht'', stelde de man zaterdag in De Telegraaf.

Hij eist 5 miljoen euro schadevergoeding van de Staat, omdat hij vindt dat de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken hem in de steek hebben gelaten.

'Vrijblijvende gesprekken'

Peters zegt niets te weten van de zakenman. Volgens haar bood hij destijds zijn diensten aan om de provincie Uruzgan beter te leren kennen.

''Begin 2006 ben ik twee keer aangeschoven bij vrijblijvende gesprekken met hem op de ambassade. Hij positioneerde zich als iemand met een breed netwerk in Uruzgan. Er kwamen in die periode veel mensen langs die dat deden."

"Ik vond zijn informatie niet bruikbaar en heb daar niets mee gedaan. Ik ken zijn zakelijke positie of contacten niet, laat staan die met de Taliban. Ook weet ik niets over zijn vermeende contacten met de MIVD'', aldus Peters.

Ongegrond

Ze betwijfelt of de zakenman ver komt met zijn zaak tegen de overheid. ''Ik vind het een vaag verhaal met een hoop onzin’’, stelt Peters, die deze zomer in opspraak raakte door vermeende belangenverstrengeling in 2005 als diplomaat in Kabul. Onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken pleitte haar echter voor een groot deel vrij.

Defensie doet over al dan niet vermeende operaties van de MIVD geen uitspraken in het openbaar. Een woordvoerder van het ministerie wijst er wel op dat andere instanties de zaak van de man hebben beoordeeld.

De Nationale Ombudsman en de CTIVD, de commissie die toezicht houdt op de inlichtingendiensten, hebben zijn klachten ongegrond verklaard, aldus de zegsman.