DEN HAAG - In de eerste helft van dit jaar zijn iets minder vluchtelingen naar Nederland gekomen dan in de eerste helft van vorig jaar.

De eerste 6 maanden van 2011 waren dat er 7120, in dezelfde periode een jaar eerder nog 7290. Dat heeft minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) vrijdag geantwoord op vragen van een aantal Kamerfracties.

Over de hele linie laten de cijfers geen daling van de instroom zien, schrijft Leers. Dan gaat het naast vluchtelingen ook om mensen die voor hun werk of studie naar Nederland komen of om hun gezin achterna te reizen.

Maatregelen die hij heeft aangekondigd om gezinsvorming of -hereniging in te dammen, zijn nog niet of nog maar net in werking getreden.

Substantiële daling

Het kabinet streeft daarmee naar een ''zeer substantiële daling'' van de instroom. De PVV gaat ervan uit dat het aantal niet-westerse allochtonen dat naar ons land komt, kan halveren.