Na een jaar kabinet-Rutte pareert VVD-fractievoorzitter Stef Blok op nonchalante wijze de aanvallen van de oppositie op zijn kabinet. "Ze hebben dramatisch ongelijk gekregen."

De fractievoorzitter weet zich gesteund door een redelijk tevreden achterban en kijkt dan ook tegenover NU.nl met tevredenheid terug op een jaar kabinet-Rutte.

"Ik kijk met voldoening terug op afgelopen jaar. Al onze eerste daad paste helemaal in onze filosofie, namelijk het kleiner maken van het kabinet. In het jaar erna is er een hele serie maatregelen genomen die rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma komt."

Noemt u er eens eentje.

"Het harder aanpakken van geweld tegen gezagsdragers is er eentje. Of dat je, wanneer je een inbreker je huis uit werkt, niet als dader, maar als slachtoffer wordt gezien. We hebben campagneposters gehad met de tekst 'vandalen gaan betalen'. Dat zijn we nu aan het uitrollen."

Speaking of: ik kan me ook de poster 'winkelen is ook zondagsrust' herinneren. Rutte heeft daar zelf keihard campagne voor gevoerd. Daar komt niks van terecht deze kabinetsperiode.

"Je kunt zeker punten in het verkiezingsprogramma vinden die we niet hebben kunnen realiseren. Vraag je: hebben we het maximale kunnen realiseren? Dan zeg ik volmondig 'ja'."

"En ik kan ook de vergelijking trekken met het alternatief dat op tafel lag, namelijk Paarsplus. Daar werd onvoldoende bezuinigd en was er onvoldoende bereidheid om maatregelen te nemen rondom criminaliteit."

"Deze week is gestemd over een belangrijke hervorming van de bijstandswet. Die zorgt ervoor dat mensen niet meer jarenlang aan de kant blijven staan. Er zitten meer dan 300.000 mensen in de bijstand. Dat vind ik dus een wezenlijke hervorming."

"Dan ben ik met stomheid geslagen als ik D66 zie. Die roept dat ze willen hervormen, maar steunen deze wet niet. De SGP is nog hervormingsgezinder."

Vindt u dat D66 ten onrechte claimt de hervormingspartij te zijn?

"Kijk naar wat er deze week is gebeurd. Ze roepen wel, maar doen niks."

Je kan ook zeggen: de VVD wilde van alles hervormen waaronder het flexibeler maken van de arbeidsmarkt. Dat heeft het regeerakkoord niet gehaald.

"Nogmaals, je kunt punten uit ons verkiezingsprogramma halen die we niet hebben gerealiseerd. Dat kan altijd."

Maar er zijn gradaties in hoe belangrijk zaken zijn. Jullie willen de economie gezond maken en dat zouden jullie gaan doen door onder meer het ontslagrecht te versoepelen.

"Maar de optelsom, die kun je objectief vaststellen, is groter dan wat ik anders had kunnen kiezen. Hervorming van de bijstand vind ik cruciaal. Aanpak van de jonggehandicapten ook. Het CPB heeft daarvan gezegd: dat is een nieuw WAO-drama. Waar zijn andere partijen? Waar is D66?"

"De aanbesteding van het openbaar vervoer is een aantoonbaar succes. De tevredenheid onder reizigers is toegenomen, er is een betere prijs/kwaliteitverhouding. De laatste bastions waar het wordt tegengehouden zijn de grote steden. D66 is tegen."

U bent er nog steeds van overtuigd dat met deze coalitie beter valt te regeren dan met Paarsplus?

"Jazeker."

Ook met de kennis van nu?

"Juist met de kennis van nu."

Maar de eurocrisis is iets van de afgelopen maanden. Daar vaart de PVV nou juist een hele andere koers.

"Dat bedoelde ik met: juist met de kennis van nu."

"De achttien miljard bezuinigen was voor ons een harde voorwaarde. Linkse partijen zeiden bij de onderhandelingen: doe maar wat minder want de economie trekt wel weer aan. Ze hebben dramatisch ongelijk gekregen."

"En omdat wij de moed hebben gehad om die maatregelen wel te nemen zit Nederland in een relatief gunstige positie."

Maar juist nu is Europees beleid belangrijker dan ooit. Ook de komende jaren. Op dat punt kunnen jullie geen zaken doen met de PVV.

"Ik vind de koers van de PVV onverstandig, maar juist daarom zijn zij gedoogpartij en geen regeringspartij. Ik prijs de partijen die ons op het gebied van Europa willen steunen, maar ik wijs er wel op dat ook toen wij in de oppositie zaten we van geval tot geval bekeken: steunen we de coalitie wel of niet."

Zo geredeneerd heb je bijna geen coalities meer nodig. Je werkt continu met gelegenheidsmeerderheden.

"Je hebt voor de echt lastige maatregelen een keihard regeerakkoord nodig."

Dat is de eurocrisis toch? Het gaat om de toekomst van onze economie en Europa.

"Nederland kan in Europa alleen maar harde afspraken maken als we zelf onze financiën op orde hebben. Dat kan door de afspraken met CDA en PVV, dus er is wel degelijk een samenhang."

"Je hebt een stevig regeerakkoord nodig om de bezuinigingen en hervormingen door te kunnen voeren. Die doen altijd ergens pijn. Daarom gebeurt het ook zo weinig in andere landen. Die zijn te bang. Juist in deze eurocrisis blijkt hoe belangrijk het is dat we daar harde afspraken over maken."

Wilders heeft op verantwoordingsdag gezegd: geen extra bezuinigingen als er extra geld naar Griekenland gaat. Het risico is reëel dat we toch extra moeten bezuinigen.

"Dat klopt, maar dat komt door de teruglopende economie. Het is niet zo dat we extra moeten bezuinigen vanwege de steunoperaties aan Griekenland, Portugal en Ierland. Dat zijn garanties en deels leningen."

Dus u bent er niet bang voor dat dit problemen binnen de gedoogconstructie gaat zorgen?

"De onderhandelingen zullen niet makkelijk zijn, maar dat zou ook gelden voor andere coalities."

Stel dat de Griekse schulden verder worden afgewaardeerd, dat moeten wij gaan merken.

"We hebben in Griekenland een paar miljard uitstaan. Het is zeer ongebruikelijk dat schulden tussen staten worden afgewaardeerd. Als er al sprake is van verdere afwaardering dan ga ik er vanuit dat het gaat om private schulden, van banken, verzekeraars en pensioenfondsen."

Niet van landen?

"Dat is zeer ongebruikelijk."

Maar de situatie is ongebruikelijk.

"Ik ga daar niet vanuit."

U durft het niet uit te sluiten.

"Mwoah, het helpt niet zoveel, want de grote schulden zitten niet bij de landen. We zijn pas net begonnen met het steunpakket."

Heel erg concreet: gaat de Griekse crisis ons wat kosten?

"Als we niks doen zeker. Een ongeregeld faillissement trekt Italië en Spanje over de rand van de afgrond. Dat is ook de reden dat we meedoen. Maar we hebben geen garantie dat we ons geld terugkrijgen."

Eerder werd gezegd dat we alles terug gingen krijgen.

"Van mij heb je die uitspraak nooit op kunnen tekenen. Mijn inzet is het voorkomen van een faillissement. Zeker Italië en Spanje zijn grote markten voor Nederland. De val van Lehmann Brothers heeft Nederland uiteindelijk meer dan 30 miljard gekost en meer dan 100.000 banen. Dat proberen we tot het uiterste te voorkomen."

"Maar ik kan niet in mijn eentje garanderen dat de Grieken de afspraken blijven nakomen. Als ze helemaal gek worden kan ik het niet meer garanderen."

Wat verwacht u van de Europese top volgend weekend?

"Hele harde afspraken over de benodigde hervormingen en bezuinigingen. Dat is vanaf het begin de inzet van de VVD geweest. De crux zit hem erin dat landen teveel uitgeven en te weinig hervormen."

Economen zeggen: het steunfonds moet worden vergroot en flexibeler inzetbaar gemaakt worden.

"Dat heeft geen zin als er niet hervormd wordt."

Moet het niet en-en?

"Ik ga geen uitspraken doen over vergroting omdat ik de hervorming cruciaal vindt. Zonder dat is vergroting van het steunfonds zinloos."

U bent dus tevreden over de samenwerking met het CDA en de PVV. De recente botsingen hebben daar niks aan veranderd?

"Ik kijk tevreden op afgelopen jaar terug, maar er moet nog drie jaar hard gewerkt worden. Er mag niet achterover geleund worden."

En daarna? Dezelfde coalitie?

"Ik vind dat je insteek moet zijn dat je daarna nog een periode met elkaar verder wilt. Nederland is natuurlijk helemaal niet af. Ik vind dat er nog veel meer gerealiseerd moet worden, wat we niet niet hebben kunnen realiseren."

Geldt dat ook voor de PVV?

"Ja, ik werk toch goed samen met ze?"

U wilt acht jaar met ze zitten?

"Wat mij betreft wel. Hopelijk kunnen we de volgende keer nog meer hervormen. Maar de manier waarop we werken: afspraak is afspraak, die bevalt me goed."

En dan ook weer een gedoogconstructie?

"Dat is nou wel echt te ver vooruit kijken."

Misschien denken jullie dan wel hetzelfde over de islam?

"Misschien dat de PVV bij zinnen komt. Dat zou goed zijn."