DEN HAAG - Het kabinet wil financiële instellingen toch verbieden te investeren in de productie, verkoop en distributie van clustermunitie. 

Dat heeft minister Jan Kees de Jager (Financiën) donderdag geschreven aan de Eerste Kamer, die de regering daartoe eerder dit jaar had opgeroepen.

Tot nu toe wilde het kabinet echter niet zover gaan, omdat een verbod moeilijk is te handhaven en instellingen als banken en pensioenfondsen mogelijk minder open worden over hun beleggingen.

Nu kondigt De Jager aan dat het kabinet rond de jaarwisseling met een nadere uitwerking komt van een verbod voor alle financiële instellingen. Verdere details geeft hij nog niet.

Clustermunitie bestaat uit vele bommetjes die niet allemaal direct ontploffen zodra ze de grond raken. Jaren later verwonden of doden ze nog mensen die de bommetjes oppakken.

Motie

Eind maart nam de Eerste Kamer een motie van de PvdA aan die de regering oproept een verbod in te stellen op ''aantoonbare directe investeringen in de productie, verkoop en distributie van clustermunitie''.

Het kabinet is het met de Senaat eens dat clustermunitie ''onaanvaardbaar humanitair leed" veroorzaakt, aldus De Jager. Het kabinet ondersteunt daarom volgens hem het verzoek uit de motie.

Eind 2008 tekende Nederland al een internationaal verdrag dat het gebruik, productie, vervoer en opslag van clustermunitie verbiedt. 

IKV Pax Christ

IKV Pax Christi, die al jaren actie voert voor een investeringsverbod in de ''afschuwelijke en verboden wapens'', is blij met het kabinetsbesluit. De vredesorganisatie zal de uitvoering ervan scherp in de gaten houden.

Eind 2008 tekende Nederland al een internationaal verdrag dat het gebruik, productie, vervoer en opslag van clustermunitie verbiedt.