DEN HAAG - De VVD maakt er bezwaar tegen dat de bouw van een kolencentrale in de Eemshaven in Groningen controversieel zou zijn.

''Hoezo controversieel? De provincie Groningen is er voor en ook in de Tweede Kamer is er een meerderheid. Belangenorganisaties zijn tegen. Maar is dat controversieel?'', aldus René Leegte, Tweede Kamerlid van de VVD.

Leegte zei dat donderdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Eind augustus vernietigde de Raad van State de vergunningverlening van energiebedrijf RWE/Essent. Maar de provincie Groningen gedoogt momenteel dat de bouw doorgaat.

Zo wordt aan RWE/Essent tijd gegeven om tegemoet te komen aan bezwaren van de Raad van State.

In de richting van GroenLinks, in de Tweede Kamer tegenstander van de bouw van de centrale, wees Leegte er fijntjes op dat deze partij een provinciaal bestuurder heeft in Groningen. Ook deze Wiebe van der Ploeg steunt dat er wordt doorgebouwd. ''Jullie hechten toch zoveel aan lokaal draagvlak?'', aldus de VVD'er.

Partij voor de Dieren

Ook de Partij voor de Dieren, die strijdt tegen de centrale, hekelde de dubbelrol van GroenLinks. ''Jullie hebben de sleutel in handen. Trek in Groningen de stekker eruit'', aldus Esther Ouwehand. GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren had begrip voor de vraag, maar sprak van een ''scheiding van verantwoordelijkheden'' binnen de partij.

Tegenstanders van de bouw van de kolencentrale vrezen onder meer voor natuurschade in het Waddengebied, voorstanders wijzen onder meer op de banen die de centrale oplevert.

Bleker

Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw, CDA) vindt de kolencentrale wel omstreden, in tegenstelling tot de VVD. ''In Groningen wordt er over gepraat. Ze zeggen tegen mij: Henk, moet dat nog, zo'n kolencentrale?. Maar anderen zeggen: gaan met die banaan, investeren! Mijn overbuurman werkt daar.''

Het beste is volgens Bleker om te bezien of RWE-Essent bezwaren van de Raad van State kan wegnemen. In de Tweede Kamer steunen in elk geval VVD, CDA en PVV de bouw, waarmee er een meerderheid is.