DEN HAAG - Als luchtvaartpassagiers willen klagen over bijvoorbeeld urenlange vertragingen, moeten ze ook in de toekomst terechtkunnen bij de Geschillencommissie Luchtvaart.

Veel fracties in de Tweede Kamer vinden dat en daarom gaat staatssecretaris Joop Atsma (Luchtvaart) met betrokkenen praten om dat klaagloket te behouden. Dat zegde hij donderdag toe in een overleg in de Kamer.

Luchtvaartmaatschappijen willen hun steun aan het loket met ingang van volgend jaar opzeggen.

Zij vinden uitspraken van de commissie te vaak in het voordeel van de klagers en dat kan aardig in de papieren lopen. Voor vertragingen van meer dan 3 uur staan bijvoorbeeld vergoedingen tot 600 euro.

Atsma stelde donderdag dat klagers ook bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) terechtkunnen. Kamerleden vinden dat te karig. Ze willen een gemakkelijk en voordelig klachtenloket.

Klagers

Een dure gang naar de rechter kan klagers dan bespaard blijven. Atsma zegde vervolgens toe met de Consumentenbond en maatschappijen om tafel te gaan.

Hij voegde er wel aan toe dat het zeer lastig zal worden. ''We leven hier niet in een dictatuur'', hield hij de Kamerleden voor. ''Je kan een onwillige hond niet dwingen.'' Binnen drie weken zal de CDA-bewindsman een brief sturen over zijn vorderingen.

Brief

CDA-Kamerlid Sander de Rouwe wacht die brief van Atsma af. Als die niet volstaat is, wil hij een eerder aangekondigd amendement indienen om tot verplichte geschillenbeslechting te komen.

Dat amendement hing jaren geleden ook al in de lucht, maar is toen niet ingediend. Dat kwam omdat toenmalig minister Camiel Eurlings een akkoord bereikte over geschillenbeslechting met consumentenorganisaties en de luchtvaartsector.

Als deze geschillencommissie nu wordt opgedoekt komt dat amendement weer in beeld, zei De Rouwe donderdag.