DEN HAAG - Premier Mark Rutte ziet geen beletsel dat een zittend minister overstapt naar de Raad van State.

Hij reageerde daarmee ''in algemene zin'' op een pleidooi van een aantal partijen die zo'n overstap afkeuren.

Rutte wilde donderdag tijdens een debat niet ingaan op speculaties dat minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) de belangrijkste kandidaat is voor het vicevoorzitterschap van de Raad van State.

De premier beloofde dat er op tijd een kandidaat zal zijn voor de opvolging van Herman Tjeenk Willink, die op 1 februari volgend jaar afscheid neemt. Het CDA heeft Donner naar voren geschoven als kandidaat, hoewel de CDA-fractie dat in het openbaar tegenspreekt.

Advertentie

De Raad van State is de belangrijkste adviseur van het kabinet. PvdA, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren vinden dat Donner daar geen vicepresident kan worden omdat hij dan zou moeten adviseren over wetten waar hij zelf verantwoordelijk voor is geweest.

Rutte komt binnenkort met een advertentie om kandidaten de gelegenheid te geven zich te melden voor het vicepresidentschap.