DEN HAAG - De Algemene Rekenkamer heeft harde kritiek op het subsidiebeleid van de overheid. Ministers weten vaak niet wat het effect is van subsidies die ze geven.

Ze worden niet of gebrekkig geëvalueerd en een subsidie stopzetten vanwege een negatieve evaluatie komt al helemaal nooit voor.

Dat zijn de conclusies in een Rekenkamerrapport dat donderdag is verschenen. Vorig jaar gaf het Rijk voor 6 miljard euro aan subsidie, verdeeld over 633 regelingen.

De Rekenkamer waarschuwde het kabinet al eerder over het gebrek aan grondige evaluatie van de subsidies. Sommige ministeries doen er überhaupt niet aan. Dat kan ertoe leiden dat ministers niet onderbouwde beslissingen nemen en de Tweede Kamer niet goed informeren, aldus de Rekenkamer.

Gekleurde informatie

In drie gevallen heeft de Tweede Kamer gekleurde informatie gekregen over een project: alleen de positieve elementen werden vermeld.

Dit gebeurde bijvoorbeeld in maart vorig jaar toen de huidige vicepremier Maxime Verhagen - toen minister van Buitenlandse Zaken - een evaluatie van de Atlantische Commissie naar de Kamer stuurde. De zes positieve conclusies uit het rapport meldde hij in een begeleidende brief aan de Kamer, de drie minder positieve liet hij weg.

Periodiek

In de wet staat dat een subsidie die langer dan vijf jaar bestaat, periodiek onder de loep moet worden genomen. Dat gebeurt in de helft van de gevallen niet. Een derde van alle regelingen kent geen einddatum, wat de Tweede Kamer eerder wel had geëist.

Het huidige kabinet heeft zich voorgenomen dat het bedrijfsleven alleen nog subsidies krijgt als de effectiviteit ervan is bewezen. Maar dit gebeurt volgens de Rekenkamer onvoldoende.

Geen kwaliteitsnormen

Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft namens het kabinet gereageerd op de kritiek van de Rekenkamer. Hij wil geen kwaliteitsnormen vastleggen en voelt er ook niet voor om een subsidie standaard te stoppen als die niet werkt. Volgens De Jager komt er vanaf volgend jaar al een beter subsidieoverzicht. De Rekenkamer is niet overtuigd door die reactie.