BRUSSEL - De NAVO is verrast door het besluit van het Nederlandse ministerie van Defensie om het aantal politietrainers in de Afghaanse provincie Kunduz te verminderen wegens een gebrek aan agenten om op te leiden.

''Het zou me zeer verbazen als er niet genoeg rekruten zijn. De laatste tijd hebben we juist veel mensen moeten wegsturen'', zei de Amerikaanse luitenant-generaal William Caldwell, de opperbevelhebber van de NAVO-trainingsmissie in Afghanistan donderdag in Brussel.

Caldwell was nog niet op de hoogte van het besluit van Den Haag. Hij zei dat mogelijk in Kunduz het maximum is bereikt van het soort agenten dat de Nederlandse trainers willen opleiden.

De Amerikaan prees overigens de Nederlandse inzet. ''We hebben geweldig overleg met de Nederlanders. Zij leveren een echte bijdrage.''

Toestroom

De generaal noemde de toestroom van kandidaten voor het leger en de politie juist 'fenomenaal'. Afgelopen maand alleen al waren er 8000 aanmeldingen. Daarvan moesten er 1600 om diverse redenen worden afgewezen.

De afgelopen 2 jaar zijn 114.000 Afghanen opgeleid. Leger en politie samen tellen nu 305.600 manschappen. Daarmee ligt de opleiding volgens Caldwell op koers. Over een jaar moeten dat er 352.000 zijn.

Serieus

Caldwell zei dat de NAVO de recente VN-rapporten over mishandeling en marteling van gevangenen door Afghaanse soldaten en agenten uiterst serieus neemt. De overdracht van door Amerikaanse en NAVO-troepen gevangen genomen Talibanstrijders naar de 16 gevangenissen waar deze misstanden voorkwamen, is voorlopig stopgezet.

De overdracht wordt pas hervat als vaststaat dat dergelijke dingen niet meer kunnen voorkomen. ''We willen meer openheid en verantwoording van de Afghanen'', aldus Caldwell. ''Alle gevangenen moeten waardig en met respect worden behandeld.''

Hij wees erop dat vast onderdeel van de opleiding van alle Afghaanse soldaten en agenten een cursus mensenrechten en rechtsorde is. Die wordt nu uitgebreid van 14 naar 32 uur.