DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder regeringspartij CDA en de PVV, heeft woensdag zorgen geuit over plannen van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) om vanaf volgend jaar april iemand pas op zijn 65e verjaardag voor het eerst AOW te geven.

Nu gaat de AOW nog in op de eerste dag van de maand waarin iemand de pensioenleeftijd bereikt. Door deze ingreep wordt het recht op AOW gemiddeld een halve maand uitgesteld.

Kamp voorziet voor ''een beperkte groep'' problemen. Die zijn volgens hem op te vangen met onder meer bijstand of een voorschot op de AOW-uitkering.

Hij stelde dat voor een zorgvuldige uitvoering ook al besloten is de ingreep die 60 miljoen op jaarbasis moet opleveren, drie maanden uit te stellen tot 1 april 2012. Dit uitstel kost de VVD-bewindsman eenmalig 15 miljoen euro volgend jaar.

Problemen

De Kamer wees erop dat nog cao-afspraken en regelingen bij private verzekeraars voor pensioen en arbeidsongeschiktheid moeten worden aangepast. Ook worden problemen verwacht voor ongeveer 350.000 ouderen die al in een vut- of vroegpensioenregeling zitten, omdat deze groep zich niet meer kan voorbereiden op het inkomensgat.

Maar volgens Kamp hebben prepensioenfondsen voor onvoorziene gevallen een pot van 375 miljoen euro en kan dit probleem van 39 miljoen euro daarmee worden opgelost.

Verder denkt de minister dat werkgevers en vakbonden voldoende tijd hebben om regelingen aan te passen. Ook is er volgens hem overleg geweest met verzekeraars over de plannen.

Snelle communicatie

PVV'er Ino van den Besselaar was na afloop van het debat met Kamp gerustgesteld, maar zijn CDA-collega Eddy van Hijum nog niet helemaal. Hij stelde dat de ingreep ''wel vraagt om snelle en goede communicatie richting AOW'ers''.

Ook had hij nog vragen over de medewerking van de Sociale Verzekeringsbank bij het verstrekken van een voorschot op de AOW-uitkering om een inkomensgat te voorkomen.