DEN HAAG - De op non-actief gestelde bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Nurten Albayrak, stond volgens het COA op het punt ontslagen te worden.

Er is een vertrouwensbreuk ontstaan met de Raad van Toezicht van het COA, omdat zij in kort geding haar non-actiefstelling aanvecht.

Het eventuele ontslag is opgeschort, omdat eerst de resultaten van een onderzoek naar de werksfeer binnen het COA wordt afgewacht.

Kort geding

Dit bleek woensdag tijdens een kort geding dat Albayrak bij de rechtbank in Den Haag heeft aangespannen.

Het COA heeft besloten toch niet het dienstverband te beëindigen en eerst de resultaten af te wachten van het onafhankelijke onderzoek dat nu wordt gehouden naar de vermeende verziekte werksfeer binnen het COA, waarin Albayrak ook een rol zou spelen. De COA-topvrouw kwam in opspraak door gedoe over haar salarisberekening.

Volgens advocaat Hester Uhlenbroek van het COA, legt Albayrak alle verantwoordelijkheid voor de verkeerd verstrekte informatie van haar salaris bij deze Raad van Toezicht neer en neemt ze zelf geen verantwoordelijkheid. Advocaat Anita Verbeek van Albayrak gaf tijdens de zitting aan dat haar cliënt de fout betreurt en het zichzelf kwalijk neemt niet de informatie gecontroleerd te hebben. Maar deze fout was juist niet in het belang van Albayrak, aldus Verbeek, omdat minister Gerd Leers (Immigratie & Asiel) dan sowieso een lager salaris dan zij genoot had vastgesteld.

Verstoorde vertrouwen

Het COA wil dat Albayrak op non-actief blijft wegens het door de procedure verstoorde vertrouwen. Als tweede reden noemde Uhlenbroek dat het onderzoek naar de werkomstandigheden binnen het COA ''onbelemmerd'' moet kunnen worden gedaan.

''Werknemers moeten zich vrij voelen om tegen de onderzoekers hun hele verhaal te doen.'' Dat moet niet onder ''de priemende ogen'' van hun baas gebeuren.

Maanden

De nieuwe periode dat Albayrak niet mag terugkeren in haar functie, is niet meer ingegeven doordat ze verkeerde informatie over haar salaris zou hebben verstrekt. Het rapport van de rijksaccountant vormde zelfs een begin van herstel van vertrouwen tussen de Raad van Toezicht en Albayrak, aldus Uhlenbroek.

De advocate van Albayrak constateert dat de Raad van Toezicht ''erkent dat er niet is gesjoemeld met het salaris''. Een ontslag vindt zij daarom niet aan de orde.

Het COA heeft aangegeven dat het onderzoek maanden kan duren.

Uitspraak 19 oktober. 

Eerder

Als minister Gerd Leers (Immigratie & Asiel) eerder had geweten dat Albayrak zo veel verdiende, had hij haar niet herbenoemd. ''Mij werd gezegd dat het salaris onder de norm lag'', zei de minister woensdag tijdens een debat over de kwestie.

''Maar 't was behóórlijk, het lag aanzienlijk boven de norm'', ontdekte Leers later. Het was Albayrak zelf die hem op het verkeerde been zette. Leers stelde Albayrak eerder op non-actief vanwege 'inconsistentie in de informatie', die zij had geleverd over haar salaris.

Familiebanden

Leers verwierp iedere suggestie dat Albayrak zo veel verdiende en toch zo slecht kon functioneren als gevolg van haar familiebanden. Haar nicht Nebahat Albayrak was van 2007 tot staatssecretaris van Justitie en onder meer belast met vreemdelingenzaken.

De suggestie werd opgeworpen door de PVV, die er ook in het parlement geen handen mee op elkaar kreeg. Wel vindt de Kamer dat gewoon alles moet worden onderzocht, ook allerlei contacten.

Teruggevorderd

De SP becijferde dat Albayrak in vijf jaar tijd een salarisverhoging van 170 procent kreeg. Leers sluit niet uit dat er, als alle feiten duidelijk zijn, geld wordt teruggevorderd, zei hij. Hij hoopt dat de zaken nog dit jaar tot klaarheid worden gebracht.

Dan kan ook de vraag worden beantwoord of het COA een Zelfstandige Bestuursorganisatie (ZBO) moet blijven, of dat de organisatie bijvoorbeeld direct onder het departement komt te vallen.

Vertrouwensbreuk COA en Albayrak