DEN HAAG - Staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) erkent dat de Tweede Kamer in het verleden onjuist en onvolledig is geïnformeerd over gebeurtenissen met het asbestschip de Otapan.

Atsma zei dat woensdag tijdens een debat.

''Met de kennis van nu en op basis van het rapport van het OM kun je dat stellen. U mag me erop aanspreken'', stelde hij.

De PvdA constateerde eerder dat in 2006 toenmalig CDA-staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) zei dat ambtenaren zich kritisch hadden opgesteld tegenover het plan de Otapan voor ontmanteling naar Turkije te verschepen.

Concluderen

Atsma zegt op basis van een rapportage van het OM niet te kunnen concluderen dat Van Geel destijds ook wist van de fraude door ambtenaren.

''Maar dat is nu niet echt relevant. De verantwoordelijkheid ligt hier.'' De bewindsman wees er wel op dat ook voormalig minister Jacqueline Cramer (VROM, PvdA) in 2007 en 2008 geen melding over de zaak heeft gedaan. Atsma: ''Ik ook niet, want ik wist het niet.''

Vorige week werd bekend dat het OM heeft besloten niet te vervolgen in de zaak Otapan, ondanks dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Individuele ambtenaren is volgens justitie niets aan te rekenen. Wel is er sprake geweest van collectief handelen. Maar de overheid geniet immuniteit.

In een rapportage werd verder geconstateerd dat ongewenst gedrag door ambtenaren, zoals in de zaak Otapan, nog steeds actueel is en structureel lijkt.

Namen

Atsma gaat het OM vragen om namen beschikbaar te stellen van ambtenaren die laakbaar hebben gehandeld rond de Otapan.

''Als we op korte termijn iets willen doen, dan moet helder zijn over wie je het hebt'', stelde Atsma. Hij kan op dit moment niet inschatten of het OM ook bereid is dit te doen.

Het OM liet weten, als het verzoek van Atsma er komt, te bekijken welke mogelijkheden de wet biedt om eventueel namen beschikbaar te stellen.

Opstelten

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) zei dat het juridisch mogelijk is om een verzoek om namen neer te leggen bij het OM.

Vorige week besloot Justitie de zaak te seponeren. Ambtenaren zouden niet individueel aansprakelijk te stellen zijn. Het betrof collectief handelen. Wegens immuniteit is vervolging van de centrale overheid niet mogelijk.

Onhandig

De VVD noemt de manier waarop de Tweede Kamer in het verleden is geïnformeerd over het asbestschip de Otapan uitermate onhandig. Dit zei VVD-Tweede Kamerlid René Leegte tijdens het debat.

''Uitermate onhandig, de Kamer moet juist geïnformeerd worden'', stelde Leegte. Hij wilde geen oordeel geven in hoeverre Atsma verantwoordelijk is voor de slechte informatievoorziening aan de Kamer door de voormalige staatssecretaris Pieter van Geel.

PvdA

De PvdA is tevreden met de erkenning van Atsma dat de Tweede Kamer in het verleden verkeerd en onvolledig is geïnformeerd over het asbestschip de Otapan. Een motie van afkeuring aan het adres van Atsma is dan ook niet nodig, aldus PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom.

''Dit was nodig voor het vertrouwen tussen de Kamer en het kabinet'', aldus Samsom. Eerder sloot hij een motie van afkeuring niet uit als Atsma in zijn ogen niet serieus genoeg was ingegaan op het recente rapport van het OM over het asbestschip.