DEN HAAG - Diverse partijen in de Tweede Kamer willen de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) nog op verschillende punten aanscherpen.

Zo wil de PvdA dat alle bonussen worden verboden.

In bijvoorbeeld het onderwijs, bij drinkwater- en woningbedrijven mag de bezoldiging volgens het oorspronkelijke voorstel niet meer zijn dan 130 procent van het brutosalaris van een minister. Dat vindt de SP al veel te veel.

In verzorgingshuizen en ziekenhuizen moet er een norm komen die door de betrokken minister wordt vastgesteld. Ook worden ontslagvergoedingen aan banden gelegd.

De Kamer vindt het wetsvoorstel wel een stap in de goede richting. Er wordt al zeven jaar over de kwestie gesproken. Woensdag debatteert de Kamer verder.