DEN HAAG - Het al dan niet aanbieden van gratis fietsenstallingen bij treinstations vindt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) een bevoegdheid van gemeenten.

Dat zei ze dinsdag in een debat in de Tweede Kamer over het spoorstelsel.

Een Kamermeerderheid wil dat Schultz regelt dat bij stations, naast betaalde, ook altijd gratis stallingen aanwezig zijn. De Kamer maakt zich onder meer ongerust over plannen van de gemeente Utrecht om rond Utrecht CS gratis stallingen te schrappen.

Volgens de Kamer ontstaat er onduidelijkheid, omdat Schultz in haar decentralisatiebeleid de eis laat vallen om altijd gratis fietsenstallingen bij stations aan te bieden. ''Gemeenten in geldnood kunnen daardoor van deze stallingen een melkkoe maken'', vreest PvdA'er Jacques Monasch.

Schultz zegde de Kamer een nieuwe brief toe over de kwestie. Ze wil afspraken maken met gemeenten om gratis plekken te garanderen, maar gaf dinsdag al aan dat dergelijke regelingen eindig zijn.

Slimme oplossingen

Ook zegde ze toe om gemeenten te vragen met slimme oplossingen te komen. Zo wil ze dat zij actiever worden met het weghalen van 'weesfietsen', waardoor eerder gratis ruimte vrijkomt.

Ook denkt ze dat er regelingen te bedenken zijn waarbij fietsen altijd één dag gratis kunnen worden gestald, maar dat fietsers de portemonnee moeten trekken als ze hun rijwiel langer willen laten staan.

Veel fracties willen dat Schultz simpelweg een minimumpercentage aan gratis plekken met gemeenten afspreekt.