DEN HAAG - Asielzoekers die naar Nederland komen moeten bij het aanvragen van een verblijfsvergunning direct een terugkeerverklaring tekenen voor het geval hun verzoek wordt afgewezen.

Daarvoor pleit PVV-Kamerlid Sietse Fritsma tegenover NU.nl. Hij hoopt dat afgewezen asielzoekers met deze maatregel makkelijker kunnen worden uitgezet naar het land van herkomst.

Nu levert de terugkeer volgens Fritsma nog vaak problemen op, omdat asielzoekers tegenstrijdige verklaringen afgeven over hun identiteit en over het land waar ze vandaan komen.

"Deze verklaring kan voorkomen dat hierover in een later stadium van de procedure problemen ontstaan", stelt de PVV'er.

VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen ziet wel wat in het plan, maar vindt het daarnaast belangrijk dat al in een vroeger stadium dan nu over terugkeer wordt gesproken.

Tofik Dibi (GroenLinks) noemt het plan van Fritsma 'naïef' en 'een papieren werkelijkheid'. "Opnieuw wantrouwen van de PVV richting hun belangrijkste minister."