DEN HAAG - Een groot deel van de Eerste Kamer is ontevreden over de wijze waarop minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) de kwestie met de ID-kaart denkt op te lossen.

''Dit voorstel is niet het goede voorstel op het goede moment'', aldus Gerrit Holdijk van de SGP. Hij zou het wetsvoorstel aan een meerderheid kunnen helpen. Tot nog toe lijken alleen CDA, VVD en PVV echt voor het plan te porren.

Andere partijen kenschetsten de plannen waarmee Donner de gratis ID-kaart wil terugdraaien, als 'arrogant' en 'onbehoorlijk'.

Betalen

De Tweede Kamer is het ermee eens dat burgers weer moeten betalen voor een ID-kaart. De Hoge Raad zag daar eerder geen grondslag voor, waardoor de kaart gratis werd. Minister Donner vond dat een te dure grap en kwam met een plan om leges voor de kaart toch wettig te maken.

Hij wil ook het geld innen vanaf 22 september, de dag nadat hij met zijn plan kwam, ook al moest dat toen nog door beide Kamers worden aangenomen. Volgens de PvdA in de Senaat handelde Donner 'in reflex en niet met reflectie'.