DEN HAAG - Minister Jan Kees de Jager (Financiën) vraagt de Eerste Kamer om de voorgestelde ophoging van de Nederlandse garanties voor het noodfonds voor de euro nog deze dinsdag te behandelen en erover te stemmen.

De Jager doet dat in reactie op een brief van de senatoren die zich afvroegen waarom ze met grote spoed moeten beslissen.

De Jager vraagt ''begrip voor de uitzonderlijke procedure'', die de normale gang van zaken rond een aanvulling op de begroting versnelt. Hij wijst erop dat de Tweede Kamer eerder al besloot tot een versnelde procedure. De Kamer stemde afgelopen donderdag met grote meerderheid in.

Van de 17 eurolanden moet ook Slowakije nog instemmen met het noodfonds.

Vijf vragen over het noodfonds

Alles over de schuldencrisis