DEN HAAG - De leden van de raad van toezicht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) leggen tijdelijk hun functies neer.

De toezichthouders willen een onderzoek dat minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) laat instellen, niet in de weg staan. Eén lid van de raad van toezicht heeft zijn ontslag aangeboden.

Dat heeft Leers dinsdag geschreven aan de Tweede Kamer. Het onderzoek richt zich op het werkklimaat binnen het COA, de manier waarop het COA wordt betaald en de informatie over het loon van de weggestuurde bestuursvoorzitter Nurten Albayrak.

De reden dat Albayrak op non-actief werd gesteld, was dat ze ondeugdelijke informatie over haar bezoldiging gaf.

Leers had daarom gevraagd omdat ze te veel zou verdienen. Harry Paul, die de taken van Albayrak waarneemt, heeft naar haar salaris een intern onderzoek laten instellen.

Werkklimaat

Een extern onderzoeksbureau onderzoekt het werkklimaat en de manier van besturen binnen het COA. Dan gaat het over de angstcultuur waar werknemers over hadden geklaagd, de vele wisselingen in de top van de instelling en de mogelijkheden voor het personeel om te klagen.

Ernst & Young Accountants kijkt naar de manier waarop de instelling betaald wordt. Het is de vraag of de berekening van de kosten per asielzoeker nog wel volstaat nu er steeds minder vluchtelingen naar Nederland komen.

Voorzitter van de raad van toezicht is Loek Hermans, oud-minister en tegenwoordig fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer .