DEN HAAG - De PvdA is begonnen met de sollicitatieprocedure waarin een nieuwe partijvoorzitter wordt gezocht.

De sociaaldemocraten zoeken een ''gezaghebbende voorzitter die via collegiaal bestuur helder leiding kan geven aan de partij'', zo staat te lezen in de profielschets van de functie.

Met onder meer deze eigenschappen moet de nieuwe voorzitter de ambities waarmaken die de PvdA heeft opgesteld. Dan gaat het over 'programmatische vernieuwingen' en voorbereidingen voor verkiezingen, mogelijk ook Tweede Kamerverkiezingen in 2015.

Vorige week maandag maakte de huidige voorzitter Lilianne Ploumen bekend in januari haar functie neer te leggen. Dat is volgens haar het beste voor de partij. De nieuwe voorzitter wordt tijdens een PvdA-congres op 21 en 22 januari 2012 gekozen.

Het partijbestuur telt 11 leden. Naast de functie van partijvoorzitter zijn er nog vijf posities vacant. Een deel van het huidige partijbestuur heeft zich herkiesbaar gesteld.