DEN HAAG - Jongerenorganisaties van regeringspartij VVD, de JOVD, en die van oppositiepartijen PvdA, D66, GroenLinks en SGP komen samen in actie tegen het pensioenakkoord van het kabinet, werkgevers en de vakbeweging.

In een manifest roepen ze op tot protest. "De pensioenpot wordt leeggegeten en het nieuwe pensioenakkoord lost dat niet op."

De jongeren hebben eerder al afzonderlijk en binnen hun eigen partij aan de bel getrokken over het akkoord, omdat ze vrezen dat de jeugd moet betalen aan een pensioen voor ouderen waarvan ze zelf niet meer kunnen genieten.

Actiewebsite

De jongerenorganisaties hebben zaterdag de actiewebsite pensioen-opstand.nl gelanceerd met het Alternatief Voor Vakbond. Rond 13.00 uur zaterdag hadden meer dan 225 mensen het manifest op de website ondertekend.

JOVD-voorzitter Martijn Jonk is teleurgesteld dat een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder de eigen VVD, groen licht heeft gegeven aan uitwerking van het pensioenakkoord. In zijn ogen moet de politiek zelf de regie nemen om risico's bij pensioensparen eerlijker tussen jong en oud te verdelen.

Teleurgesteld

De Jonge Socialisten, de jeugdorganisatie van de PvdA, gaf eerder ook al aan teleurgesteld te zijn in de eigen fractie. De PvdA heeft ingestemd met uitwerking van het pensioenakkoord na extra toezeggingen van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) voor mensen met een laag inkomen die al lang in een zwaar beroep werken.

Zij moeten zonder al te veel inkomensverlies toch met 65 jaar met pensioen kunnen als de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar gaat. Volgens de Jonge Socialisten heeft de PvdA-fractie goed geluisterd naar de roep vanuit de vakbonden om vooral de ouderen te ontzien, maar ziet zij jongere generaties (50-minners) volledig over het hoofd.

CDJA

De jeugd van de andere regeringspartij CDA, verenigd in het CDJA, deelt de kritiek van de andere jongerenorganisaties, maar doet niet mee aan de actie.

Volgens CDJA-voorzitter Arrie Vis loopt het gesprek over de uitwerking van het pensioenakkoord nog met de fractie. Verder stelde hij dat zijn partij ook meer gelooft in het overlegmodel van sociale partners dan bijvoorbeeld de VVD.