DEN HAAG - Mensen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden en om die reden om euthanasie verzoeken, mogen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

D66 en GroenLinks willen daarom dat het zogenoemde verwijsrecht voor euthanasie wettelijk wordt vastgelegd. De twee partijen dienen hiertoe een initiatiefwetsvoorstel in, zo maakten ze vrijdag bekend.

Het verwijsrecht betekent dat als een arts niet mee wil werken aan euthanasie of het verzoek niet wil toetsen, de patiënt de garantie heeft dat hij of zij wordt doorverwezen naar een andere arts.

Volgens de twee oppositiepartijen blijft het voor patiënten vaak onduidelijk waarom de arts niet meewerkt en waarom ze niet verder worden geholpen.

Ontoelaatbaar

D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra: ''Het is wat mij betreft ontoelaatbaar dat de euthanasiewens van een patiënt, als die aan de zorgvuldigheidscriteria voldoet, wordt genegeerd.''

GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman: ''De zelfbeschikking van mensen is in het geding als een arts niet wil meewerken.''

Levenseindekliniek

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) reageerde vrijdag verheugd. ''We worden wel vaker geconfronteerd met mensen bij wie de arts geen euthanasie wil uitvoeren en ook niet wil doorverwijzen'', aldus een woordvoerder.

De vereniging wil volgend jaar een levenseindekliniek openen, waar mensen terechtkunnen om, binnen de wettelijke kaders, euthanasie te laten plegen.

''Wellicht kunnen artsen dan naar onze kliniek doorverwijzen als ze zelf geen euthanasie willen uitvoeren'', aldus de woordvoerder.