DEN HAAG - Noord-Holland, Utrecht en Flevoland moeten samengaan in één provincie. Amsterdam, Almere en Utrecht kunnen nog veel meer gaan samenwerken.

Het kabinet zet de plannen voor een Randstadprovincie door.

Dat heeft minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) vrijdag duidelijk gemaakt na afloop van de ministerraad. Zuid-Holland kan buiten de fusie blijven omdat Den Haag en Rotterdam al verregaand met elkaar samenwerken.

Maar de samenwerking tussen steden in de noordelijke Randstad kan nog wel een extra impuls gebruiken, zei Donner.

Infrastructuurautoriteit

Verder komt er zoals eerder aangekondigd een infrastructuurautoriteit voor de noord- en zuidvleugel van de Randstad om het openbaar vervoer beter te kunnen regelen en te zorgen dat mensen sneller op de plek komen waar ze willen zijn.

Deze week keerde gedoogpartner PVV zich tegen een fusie van de drie noordelijke Randstadprovincies, waardoor steun van de Tweede Kamer voor de plannen er voorlopig niet in lijkt te zitten.

PVV'er Hero Brinkman wil dat het kabinet eerst met een visie komt voordat er knopen worden doorgehakt over een fusie. Ook zou er eerst een volksraadpleging over de plannen moeten komen.

Verhagen

Verhagen zei het niet eens te zijn met de kritiek van Brinkman. ''Juist vorming van één provincie kan bijdragen aan een krachtige ontwikkeling van de Randstad. Dat is economisch van belang. Maar we zijn ons bewust van de opvattingen van de Kamer."

Minister Donner informeert de Kamer vrijdag of begin volgende week over zijn voornemens.

Flevoland

Flevoland maakt zich nog niet druk over het voornemen om de provincie te laten fuseren met de Utrecht en Noord-Holland. Wel blijft de provincie het een slecht idee vinden. Dat liet gedeputeerde Marc Witteman via zijn woordvoerster weten.

Flevoland ziet het debat in de Tweede Kamer over het onderwerp met vertrouwen tegemoet, omdat een meerderheid tegen de fusie lijkt te zijn.

Utrecht

De provincie Utrecht reageerde vrijdag met ''stijgende verbazing'' op het kabinetsvoornemen. Utrecht betwijfelt of een fusie leidt tot minder bestuurlijke druk en wil dat de meerwaarde van een fusie eerst duidelijk wordt gemaakt.

Een fusie is volgens Utrecht geen simpele optelsom van de drie provincies en alleen maar zinvol als er voldoende draagvlak is. Het provinciebestuur ziet dat draagvlak niet in de provincie en ook niet in de Tweede Kamer, aldus een verklaring.

Vraagstukken

De provincie vraagt zich af of fuseren een oplossing is voor de vraagstukken in de provincies. Utrecht wil alleen maar meewerken als het plan leidt tot meer efficiëntie en effectiviteit, een democratischer bestuur en duidelijke afspraken over bevoegdheden.

Commissaris van de Koningin Roel Robbertsen wil niet dat zijn provincie tweede viool speelt onder Amsterdam. ''Utrecht is een krachtige motor van Nederland en wij willen niet het reservewiel van Amsterdam worden'', aldus Robbertsen.

Noord-Holland

Noord-Holland wil meewerken aan een onderzoek naar een fusie met Utrecht en Flevoland. Dat liet een woordvoerder vrijdag weten naar aanleiding van het standpunt van het kabinet. Voor Noord-Holland is het echter nog geen uitgemaakte zaak dat de fusie er ook daadwerkelijk komt. ''Vergaande samenwerking kan ook'', aldus de woordvoerder.

''Het hoeft voor ons niet noodzakelijk in de vorm van een fusie. Er moet eerst een grondig onderzoek komen.'' Commissaris van de Koningin Johan Remkes liet eerder al weten dat de provincie welwillend staat tegenover een onderzoek naar de totstandkoming van een Randstadprovincie.

De gemeente Amsterdam kon vrijdag nog geen reactie geven op de plannen van het kabinet. ''We gaan de plannen goed bestuderen en hopen zo snel mogelijk met een inhoudelijke reactie te komen'', aldus een woordvoerder.