DEN HAAG - ''Migratie is een verrijking voor onze samenleving.'' Dat zegt CDA-minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) vrijdag in het blad van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

Leers stelt dat een samenleving die migratie tegen wil gaan ''op de verkeerde weg'' is. Hij wil migratie de komende jaren ''uit de negatieve sfeer halen en het positieve beeld onderstrepen''.

Hij betreurt het dat migratie door de politieke en maatschappelijke discussie van de afgelopen jaren in een kwaad daglicht is komen te staan.

Halvering

Leers stelt ook dat hij zich niet wil laten afrekenen op aantallen bij het terugdringen van het aantal niet-westerse immigranten. PVV-leider Geert Wilders, gedoogpartner van het minderheidskabinet van VVD en CDA, stelde een halvering ten doel bij het aantreden van het kabinet.

''Hoe verder we afkomen van die 50 procent, hoe ongemakkelijker het voor ons wordt, en dus ook voor het kabinet'', zei Wilders toen.

Onzinteksten

In reactie op de jongste uitlatingen van Leers zegt Wilders dat de minister ''CDA-onzinteksten mag bezigen zoveel hij maar wil als hij de keiharde afspraken maar nakomt, want daar rekenen we hem op af''.

Leers wil de negatieve kanten van migratie niet ontkennen, maar benadrukt dat nieuwkomers nieuwe inzichten en innovatieve ideeën kunnen meebrengen.

Uitgezet

De eerste 6 maanden van dit jaar zijn circa 400 criminele vreemdelingen uitgezet, zo schrijft Leers vrijdag aan de Tweede kamer. Over heel 2010 waren het er 770. Zo'n 70 procent van vreemdelingen die met het strafrecht te maken hebben gekregen, is de laatste jaren aantoonbaar uit Nederland vertrokken.

In de eerste helft van dit jaar zijn er wat minder uitzettingen van (niet-criminele) vreemdelingen geweest, onder meer vanwege inmiddels aangepakte problemen met de vreemdelingenbewaring.