DEN HAAG - Defensie bekijkt samen met de Afghaanse autoriteiten en de NAVO hoeveel marechaussees de komende tijd in Kunduz nodig zijn om agenten een basisopleiding te geven.

Mogelijk worden trainers ter plaatse anders ingezet als er nog onvoldoende werk voor hen is.

Ook bestaat de mogelijkheid dat sommige militairen tijdelijk worden teruggehaald of later dan gepland naar Kunduz vertrekken.

Besluiten daarover zijn echter nog niet genomen, zei een woordvoerder van Defensie donderdag. Het kabinet erkende woensdag in een brief aan de Tweede Kamer dat er op dit moment geen volledige dagtaak is voor de twintig politietrainers die er zijn om de basisopleiding van acht weken te geven.

Lesmethode

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de opleiding pas begin volgend jaar zou beginnen. Maar de NAVO had besloten de lesmethode versneld, per 1 oktober, in te voeren.

Hoewel de eerste Nederlandse klas met dertig Afghaanse agenten een feit is, valt het totale aantal op te leiden agenten op dit moment lager uit dan gepland. Daarom wordt bekeken hoe de marechaussees het beste kunnen worden ingezet.

Mandaat

Ze kunnen gaan helpen bij de praktijktrainingen, die al door andere Nederlandse militairen worden geven. Ook kunnen ze worden ingezet voor het opleiden van onderofficieren van de Afghaanse politie of bijdragen aan het lopende programma om Afghaanse trainers op te leiden.

Aan het mandaat van de politietrainingsmissie verandert volgens Defensie en Buitenlandse Zaken niets. De eventuele veranderingen in de inzet van sommige militairen passen volgens de ministeries binnen de afspraken die daarover met de Tweede Kamer zijn gemaakt.

Inschattingen

De NAVO heeft Nederland er in april op gewezen dat er waarschijnlijk ''zeer lage aantallen'' per training zouden zijn als ons land alleen zou opleiden in Kunduz. Dat was echter nog voor alle politieke debatten over de vormgeving van de missie, aldus de zegsman van Defensie.

Bovendien zijn de inschattingen voor de politietrainers volgens hem gedaan op basis van toen beschikbare cijfers van de Afghaanse overheid en zijn er nu andere inschattingen. De cijfers zijn veranderd, maar er is volgens de woordvoerder nu ook meer behoefte aan kader in plaats van agenten.