DEN HAAG - Minister Jan Kees de Jager (Financiën) voelt niets voor soepelere regels voor het verkrijgen van een hypotheek.

Gedoogpartner PVV drong daar donderdag tijdens de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer op aan omdat potentiële huizenkopers te vaak nul op het rekest zouden krijgen van banken.

De Jager deelde de zorgen over de moeizaam functionerende woningmarkt, maar volgens hem heeft dat niets te maken met onlangs aangescherpte hypotheekregels. Die zijn er sinds augustus om te voorkomen dat huizenkopers zich in te grote schulden steken.

Gedragscode

Die nieuwe gedragscode kwam tot stand in overleg tussen banken, De Jager en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De bovengrens voor hypotheken met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is 108 procent van de waarde van de woning, zonder NHG is dat 106 procent. Kort erna waren er berichten dat banken de nieuwe norm te streng toepasten.

De Jager zei donderdag dat recent in een overleg ''onduidelijkheden'' zijn weggenomen. Hij benadrukte dat het banken vrijstaat om zelf strengere normen te hanteren, maar de nieuwe gedragscode dwingt hen daar niet toe.

Volgens de PVV is de woningmarkt met de nieuwe afspraken juist ingezakt. ''Mensen krijgen bij de bank keihard de deur in hun gezicht'', aldus PVV-Kamerlid Tony van Dijck. De Jager wijt daarentegen de problemen op de woningmarkt aan het gebrek aan vertrouwen bij huizenkopers door de sombere vooruitzichten als gevolg van de internationale financiële crisis.

Nationale Hypotheek Garantie

Ook voelt De Jager er vooralsnog niks voor om de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) langer op 350.000 euro te houden. Het CDA in de Kamer had daar om gevraagd. De NHG-grens werd in 2009 tijdelijk - tot eind dit jaar - verhoogd van 265.000 naar 350.000 euro.

De Jager stelde donderdag dat op dit moment 80 procent van de hypotheken onder de NHG-grens valt en dat dit marktverstorend werkt.

Bovendien is het totale garantiebedrag voor de schatkist daarmee opgelopen tot 132 miljard euro. ''De schatkist kan dus voor grote bedragen worden aangesproken. Wij zien geen noodzaak voor zo'n grote overheidsrol op de markt'', zei De Jager.

Onderzoek

Hij zegde wel een onderzoek toe naar de voor- en nadelen van de tijdelijke verhoging van de NHG-grens. Het beroep op de garantie nam in de eerste drie kwartalen van het jaar sterk toe, bleek deze week.

In totaal ging het om 1400 aanvragen na een gedwongen verkoop met verlies, ten opzichte van 981 huishoudens in dezelfde periode een jaar terug.