DEN HAAG - De vacature voor vicepresident van de Raad van State wordt binnen enkele weken gepubliceerd in de Staatscourant die alleen nog digitaal verschijnt. De advertentie verschijnt niet in reguliere dag- of vakbladen.

Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. Wie gesolliciteerd heeft, wordt niet openbaar gemaakt. De ministerraad besluit over de voordracht voor de functie.

De huidige vicepresident van de Raad van State, Herman Tjeenk Willink, neemt op 1 februari afscheid