AMSTERDAM – De impact van het verwijderen van de medische gegevens van ruim 5,8 miljoen Nederlanders die voor het elektronisch patiëntendossier (EPD) zijn verzameld is enorm.

De Nederlandse patiënten consumenten federatie (NPCF) doet donderdag dan ook een oproep richting minister Edith Schippers (Volksgezondheid) om geen overhaaste beslissingen te maken rondom het vernietigen van de gegevens.

“We vinden dat het privacybelang goed moet worden afgewogen tegen het vernietigen van de gegevens per 1 januari zoals nu dreigt te gebeuren. Wat heeft het voor een impact voor de patiënten? Dat moet eerst in kaart worden gebracht.”

De Eerste Kamer torpedeerde dit voorjaar de invoering van het EPD. De parlementariërs waren bang dat de privacy van patiënten niet goed was beschermd.

Doorstart

Een vijftal koepelorganisaties hebben echter een voorstel gepresenteerd om toch een digitaal patiëntendossier te kunnen invoeren dat de privacy van de patiënt volledig garandeert. Huisartsen en apothekers moeten de komende weken beslissen of ze mee willen doen aan deze nieuwe variant.

De NPCF noemt deze doorstart  ‘veelbelovend’. De organisatie lijkt het dan ook ‘omslachtig’ als Schippers zou besluiten de gegevens te verwijderen. Wel wordt benadrukt dat uitdrukkelijke toestemming van de patiënt de basis moet zijn voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

Brief

Daarnaast roept de NPCF Schippers op nog geen huis-aan-huis brief te versturen waarin ze de bevolking zal informeren over de beëindiging van haar betrokkenheid bij het EPD, zoals ze aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd.

“Het informeren van burgers over de nieuwe situatie is noodzakelijk, maar het versturen van een brief nu doet ons denken aan de brief die toenmalig minister Ab Klink stuurde. We weten allemaal hoe dat is afgelopen.”

Klink stuurde in 2008 een brief over het EPD terwijl de wet nog niet door het parlement was behandeld. Dit kwam hem op veel kritiek van artsenorganisaties en Kamerleden te staan.

Negatieve impact

Volgens de NPCF kan Schippers op dit moment nog niet goed informeren over de nieuwe situatie, omdat nog niet alles duidelijk is. De organisatie vreest een negatieve impact op een eventuele doorstart.

Schippers heeft 2,5 miljoen euro uitgetrokken voor het verzenden van de brief. Dat geld kan volgens de NPCF beter uitgegeven worden voor de voorlichting die zorgverleners aan hun patiënten moeten geven bij het vragen van uitdrukkelijke toestemming om de gegevens te gebruiken.

De Tweede Kamer vergadert donderdagmiddag over het EPD.