DEN HAAG - De Sociaal-Economische Raad vraagt het kabinet ''ondubbelzinnig'' voor Europa te kiezen.

In een brief aan premier Mark Rutte schrijft de raad dat duurzame groei en werkgelegenheid alleen door Europese samenwerking is veilig te stellen.

De raad steunt het beleid om de zwakke Europese landen onder strenge voorwaarden te helpen er weer bovenop te komen.

''De eurozone staat er als één economisch blok in financieel opzicht beter voor dan de VS'', aldus de brief die is ondertekend door SER-voorzitter Alexander Rinnooy-Kan, de voorzitters van de vakcentrales en de werkgeversorganisaties.

Eensgezindheid

Zij maken zich grote zorgen over ''het gebrek aan eensgezindheid en alert optreden in de Europese politiek'', terwijl het juist nu nodig is de rijen te sluiten. ''Doortastende Europese politieke besluitvorming kan niet langer op zich laten wachten''.

Medio deze maand moeten in Brussel besluiten worden genomen om uit de crisis te komen, schrijven zij . ''Dat zal voor veel opluchting zorgen.''