DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wil met de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers in gesprek over het in zijn ogen ''onwenselijke'' vroegpensioen van piloten vanaf 56 jaar.

Dat heeft Kamp woensdag geschreven aan de Tweede Kamer.

De minister erkent dat de lagere pensioenleeftijd van piloten juridisch is getoetst en objectief gerechtvaardigd is bevonden. Maar Kamp noemt een pensioenleeftijd van 56 jaar onwenselijk, omdat oudere werknemers met de vergrijzing juist zoveel moeten blijven werken.

De Kamer had om opheldering gevraagd na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie vorige maand in een Duitse zaak met drie piloten die moesten stoppen met werken op hun 60e jaar. Volgens het hof was er sprake van leeftijdsdiscriminatie.

Cao-afspraken

De Duitse zaak zou niet van toepassing zijn op de Nederlandse cao-afspraken, omdat daarin geen koppeling wordt gemaakt tussen leeftijd en de veiligheid.

De leeftijdsgrens van 56 jaar voor piloten in ons land moet zorgen voor doorstroming, zodat jongere vliegers aan de slag kunnen.