DEN HAAG - Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) wil bepaalde jonge werklozen straks ontzien bij aanscherping van de bijstand.

De Krom zegde dit woensdag toe tijdens een debat in de Tweede Kamer aan PvdA, CDA, SP en de ChristenUnie.

Het kabinet wil een zoektermijn van 4 weken voor werklozen tot 27 jaar, waarin ze eerst zelf werk moeten proberen te vinden, voordat ze bijstand kunnen krijgen.

Kamerlid Mirjam Sterk van regeringspartij CDA noemde dit onzinnig voor bijvoorbeeld jongeren die voor de bijstand in de WW hebben gezeten en daarin al de plicht hadden om werk te zoeken.

Nota

De Krom kondigde voor werkloze jongeren uit de WW een nota van wijziging aan op zijn plannen. Hij wil bij hen de laatste 4 weken in de WW aanmerken als zoektermijn voor de bijstand om te voorkomen dat 4 weken lang een uitkering wordt onthouden.

De staatssecretaris bekijkt op verzoek van ChristenUnie, PvdA en SP of ook een uitzondering nodig is voor bijvoorbeeld jonge daklozen en jeugdige vluchtelingen die geen netwerk hebben om op terug te vallen.

Mantelzorgers

De Krom (Sociale Zaken) deed ook toezeggingen over extra maatregelen om te voorkomen dat mantelzorgers in de problemen komen door de invoering van een nieuwe inkomenstoets in de bijstand.

De Krom wil huishoudens waar sprake is van mantelzorg ook uitzonderen van de inkomenstoets als een van de gezinsleden 65 jaar wordt en AOW gaat ontvangen.

De staatssecretaris heeft toegezegd aan regeringspartij CDA en de PvdA in de oppositie zijn bijstandsplannen hiertoe aan te passen.

Hij wil dat vanaf volgend jaar in de bijstand wordt getoetst op het inkomen van alle gezinsleden, ook van meerderjarige inwonende kinderen, om een stapeling van uitkeringen achter één voordeur tegen te gaan.

Uitzondering

Een Kamermeerderheid wil niet dat ouders en kinderen die samenwonen om mantelzorg te verlenen, in de knel komen door de strengere bijstandstoets.

Daarom heeft De Krom al eerder toegezegd een uitzondering te maken bij mantelzorg aan een gezinslid met een zorgindicatie in de AWBZ van minimaal 10 uur in de week.

SGP

De SGP, die het kabinet nodig heeft voor een meerderheid in de Eerste Kamer, vreest echter dat de vrijstelling wordt uitgehold door plannen van het kabinet om een deel van de AWBZ onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) te laten vallen.

De Krom stelde dat nog niet duidelijk is wat precies wordt overgeheveld naar de WMO, maar zei terug te komen bij de Kamer als uitholling dreigt.

Verwarrend

Verder vinden PvdA, CDA, SP, ChristenUnie en SGP het verwarrend en niet eerlijk dat bij andere uitkeringen mantelzorgers ruimhartiger worden ontzien. Zij stelden dat in de WW en in de WIA voor arbeidsgehandicapten een beoordeling wordt gemaakt op basis van hulp uit de WMO.

De Krom stelde dat nog met minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wordt bekeken of regimes worden gelijkgetrokken.

PvdA'er Hans Spekman en Mirjam Sterk van het CDA vroegen of dan de ruimere criteria in de WW en WIA ook voor de bijstand gaan gelden. Maar de staatssecretaris wilde hierover nog niks zeggen.

Alleenstaande ouders

Hij gaf wel toe aan het verzoek van de SGP. Hierdoor blijft de ontheffing van de sollicitatieplicht van alleenstaande ouders met kinderen tot vijf jaar in de bijstand bestaan.