DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder regeringspartij CDA en de SGP, is er niet op gerust dat het kabinet voldoende rekening houdt met mantelzorgers bij ingrepen in de bijstand.

CDA-Kamerlid Mirjam Sterk zei dinsdag voorafgaand aan een debat met staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) nog vragen te hebben over zijn eerdere toezeggingen over mantelzorgers bij het invoeren van een nieuwe inkomenstoets in de bijstand.

Dat geldt ook voor de SGP, die voor het kabinet van belang is voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

PvdA-Kamerlid Hans Spekman stelde dat veel mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn en een Wajong-uitkering ontvangen, vaak thuis blijven wonen en van hun ouders mantelzorg krijgen.

Hij vreest voor financiële problemen als de ouders bijstand ontvangen en er vanaf volgend jaar voor deze uitkering wordt getoetst op het inkomen van alle gezinsleden. Dat betekent ook op inkomsten van een meerderjarig inwonend kind.

Uitzondering

De Krom heeft het CDA al eens toegezegd dat een uitzondering wordt gemaakt voor gezinnen waar sprake is van mantelzorg aan ouder of kind. Hierbij geldt dat een gezinslid minimaal een zorgindicatie in de AWBZ heeft van 10 uur in de week.

De drie christelijke partijen, CDA, ChristenUnie en de SGP, zijn echter bezorgd dat mantelzorgers tussen wal en schip vallen als straks een deel van de AWBZ onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) komt te vallen.

Laten vallen

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf constateerde daarbij dat het kabinet steeds minder onder de AWBZ wil laten vallen. ''Wij willen graag voorkomen dat de vrijstelling van de huishoudtoets een wassen neus wordt'', aldus Dijkgraaf.

Verder vrezen Sterk en haar ChristenUnie-collega Cynthia Ortega dat mantelzorgers in de bijstand straks alleen worden ontzien als zij de enigen zijn die zorg verlenen. Er moet volgens hen ook een combinatie mogelijk blijven met zorg thuis en zorg dat van buiten wordt ingehuurd.

Op vakantie

Ook komt in het debat de AOW naar voren. Regeringspartij CDA en oppositiepartij PvdA verzetten zich tegen het kabinetsplan om het recht op vakantie in de bijstand voor 65-plussers die de uitkering krijgen ter aanvulling van hun onvolledige AOW, in te korten tot acht weken.

Sterk zei een amendement te overwegen om de duur dat deze groep in het buitenland mag blijven op dertien weken te houden.

PvdA'er Hans Spekman noemde de ingreep pesten, omdat het niet de bedoeling is de AOW'ers aan het werk te helpen.