DEN HAAG - Een groot deel van de oppositie wil dat het Centraal Planbureau (CPB) doorrekent of het kabinet door hervorming van de bijstand wel meer mensen aan het werk helpt.

Tweede Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks vroeg dinsdag het CPB-onderzoek samen met PvdA, D66 en ChristenUnie aan, voorafgaand aan een debat met staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken).

De oppositiepartijen wilde het debat met De Krom uitstellen in afwachting van het CPB-rapport. Maar regeringspartijen VVD en CDA, gedoogpartij PVV en SGP, die samen een Kamermeerderheid vormen, besloten dat de plannen wel worden besproken.

Inkomensgevolgen

Zo wil het kabinet vanaf volgend jaar voor bijstand wordt getoetst op het inkomen van alle gezinsleden, ook van inwonende kinderen. Onder meer de Raad van State en gemeenten vrezen grote inkomensgevolgen en een tegengesteld effect van de bezuinigingen.

Werken zou minder aantrekkelijk kunnen worden voor de kinderen en ze kunnen op zichzelf gaan wonen en een eigen uitkering en huurtoeslag ontvangen.

Jongeren

De oppositiepartijen vrezen verder dat in de strenge bijstand jongeren onvoldoende worden geholpen bij het vinden van een baan en het volgen van de juiste opleiding. Het kabinet vindt dat werklozen tot 27 jaar meer aangesproken moeten worden op hun eigen verantwoordelijkheid.

Het plan is een zoektermijn van 4 weken in te voeren, waarin de jongeren eerst zelf werk of een opleiding moeten proberen te vinden, voordat ze bijstand kunnen krijgen.

Uitzondering

CDA-Kamerlid Mirjam Sterk heeft hierover ook wat zorgen. Zij wil voor bepaalde jongeren een uitzondering maken. Bijvoorbeeld voor iemand van 24 jaar die werkt en een gezin te onderhouden heeft, maar wordt ontslagen en na de WW een beroep moet doen op bijstand. Sterk wijst erop dat in de WW mensen verplicht zijn werk te zoeken en ze ziet het niet zitten om hen vervolgens 4 weken bijstand te onthouden.

Ook vraagt het CDA met de oppositie of het kabinet niet te snel hervormingen in de bijstand wil doorvoeren. Gemeenten hebben al om een (half)jaar uitstel gevraagd.