DEN HAAG - De PvdA is niet te spreken over Green Deals, de plannen om groene economische groei mogelijk te maken. CDA en VVD zijn tevreden.

Het kabinet geeft niet thuis als het gaat om ambitie voor de lange termijn voor duurzame energie. Juist daar had een verschil gemaakt kunnen worden, aldus PvdA maandag.

''Het kabinet is helaas blijven hangen in plannetjes en ideetjes, waarvan 99 procent ook zonder Green Deal uitgevoerd zou worden'', aldus PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom. In de plannen staat dat bij energiebedrijven vanaf 2015 een deel van de stroom duurzaam moet zijn opgewekt, zodat in 2020 35 procent van alle stroom groen is.

Maar daarvan is Samsom niet onder de indruk. ''Je moet niet pas in 2015 vastleggen wat in 2020 nodig is, maar juist eerder. Die 35 procent moet nu worden vastgelegd. Anders duurt het pas tot bijvoorbeeld 2018 voordat de windparken er staan.''

In de huidige vorm kan de PvdA-fractie de plannen van het kabinet dan ook niet steunen, aldus Samsom.

CDA

De CDA-fractie in de Tweede Kamer is tevreden over de Green Deal. ''Een mooi instrument om een aantal belangrijke doelen te halen'', aldus CDA-Tweede Kamerlid Marieke van der Werf.

Het CDA noemt de Green Deal een 'win-win situatie', die niet uitgaat van een subsidiepot, maar maatwerk levert inzake regelgeving. Volgens Van der Werf gaat het om ''een innovatief en kansrijk instrument in aanvulling op het nationale energie- en milieubeleid.''

VVD

Ook de VVD is tevreden. ''In plaats van het weggeven van subsidies, daagt dit ondernemers veel meer uit te zoeken naar echte oplossingen'', aldus VVD-Tweede Kamerlid René Leegte. "Terwijl ondernemers investeren in duurzaamheid, neemt de overheid overbodige regels weg."

Hij is wel kritisch over de ambitie om in 2025 1 miljoen elektrische auto's te hebben in Nederland. Behalve dat deze lang niet zo milieuvriendelijk zijn als wel wordt beweerd, is de doelstelling volgens hem ook niet realistisch.