AMSTERDAM - Critici noemen de Green Deal, die maandagmiddag wordt gepresenteerd, niet grootschalig genoeg en een gemiste kans. Bedrijvenplatform De Groene Zaak ondertekent de overeenkomst daarom niet.

Jan Rotmans, hoogleraar op het gebied van duurzaamheid en transities, noemt het positief dat de focus niet ligt op subsidies en ziet in de lijst met 57 projecten enkele 'parels'. "Maar al met al was dit vijftien jaar geleden een goede ingreep geweest, niet nu. In feite begrijpen ze de tijdgeest niet", stelt Rotmans.

Het aantal van 57 “kleine” projecten is volgens de hoogleraar te klein. "Dit is niveau Madurodam", meent hij. "Er zou veel meer focus moeten zijn op hooguit 15 projecten."

Opschaling

Ook wordt volgens hem te veel op projectniveau ('microniveau') geopereerd, "terwijl dit het moment is van opschaling". "Deze tijd vraagt om massa, niet om projecten met koplopers."

Rotmans mist vooral de gebouwde omgeving in het verhaal van Economische Zaken. "Waarom verduurzamen we onze woningvoorraad niet, de komende 10 tot 15 jaar? Dat geeft een grote impuls aan bouw, creëert massaal werkgelegenheid, de waarde van het vastgoed vermeerdert en de huurder of eigenaar gaat er uiteindelijk ook op vooruit."

Nauwelijks concreet

De Groene Zaak, een vereniging die de groene belangen behartigt voor 100 bedrijven waaronder Eneco, de Van Gansewinkel Groep en Vodafone, voelt zich gepasseerd door het Ministerie van Economische Zaken. De organisatie vindt de voorstellen "te weinig structureel en nauwelijks concreet" en ondertekent de voorstellen daarom niet.

De bedrijfskoepel echoot de kritiek van Rotmans. "We willen structurele maatregelen zien in plaats van alleen een greep uit individuele projecten", aldus Marga Hoek, directeur van de Groene Zaak.

Meer structurele maatregelen zijn volgens de organisatie nodig "voor een daadwerkelijke omslag naar een duurzame economie". De betrokken bedrijven vinden het 'vreemd' dat er niet intensiever contact is geweest met het ministerie van Economische Zaken.

"Het idee was juist dat vanuit de bedrijven ideeën kwamen om tot meer duurzaamheid te komen", zegt Hoek. Het blijft volgens het platform verder onduidelijk onder welke voorwaarden de overheid instapt.

Innovatie

"Van ons voorstel om de overheid garant te laten staan voor 5 miljard euro voor duurzame initiatieven, is alleen doorgekomen dat er nu een innovatiefonds van 500 miljoen euro voor het MKB is opgericht en dat andere mogelijkheden verder onderzocht worden. Maar daarvan is het maar de vraag in hoeverre dat gaat over duurzame innovaties."

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wijst de kritiek in een reactie van de hand. "De Green Deal die vanmiddag wordt gepresenteerd is nog maar het begin. De Deal wordt mogelijk nog uitgebreid. Als er goede ideeën worden aangedragen behoren die tot de mogelijkheden."