AMSTERDAM - Ouders moeten zich meer bemoeien met het niveau van taal en rekenen van hun kinderen.  Die oproep deed minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) zondag in Buitenhof.

Door daar thuis meer aandacht aan te besteden, kunnen leerlingen beter presteren op school, aldus de minister.

"Ouders zijn belangrijk. Onderwijs begint thuis", vindt Van Bijsterveldt. "Elke dag voorlezen helpt al. Taal opent de wereld voor kinderen."

Ook hulp bij huiswerk, op tijd naar bed en een goed ontbijt doet wonderen voor kinderen, zegt ze. "Zonder ontbijt gaat de motor niet draaien."

Hoger niveau

Van Bijsterveldt hamert al langer op een hoger niveau van taal en rekenen. Aanleiding is het tumult van de afgelopen jaren toen steeds vaker berichten opdoken over slechte prestaties op basisscholen en pabo-studenten die taal- en rekentoetsen niet haalden.

"Taal en rekenen is de basis van het onderwijs. Dat moet gewoon op orde zijn." Volgens Van Bijsterveldt zijn andere vakken als geschiedenis en aardrijkskunde ook belangrijk, maar begint alles bij taal en rekenen. "Je moet weten wat er staat."

Scholen zouden betere afspraken met ouders moeten maken, vindt ze. "Ouders verwachten te veel van school. Maar ze moeten zelf ook meewerken. Dan kunnen ze een wezenlijke bijdrage leveren."