DEN HAAG - Malafide uitzend- en detacheringsbureaus worden in de grensstreek met Vlaanderen samen met de zuiderburen aangepakt.

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) en zijn Vlaamse collega Philippe Muyters hebben daarover deze week afspraken gemaakt.

De ministers hebben afgesproken grensoverschrijdende fraude aan te pakken via betere gegevensuitwisseling en een sterkere samenwerking tussen inspectiediensten. Kamp werkt in Nederland onder meer ook aan een registratieplicht voor uitzendbureaus om malafide praktijken en uitbuiting van veelal arbeidsmigranten aan te pakken.