UTRECHT - Partijvoorzitter Ruth Peetoom van het CDA last een extra congres in om de leden meer invloed te geven op de plannen die momenteel gemaakt worden voor partijvernieuwing.

Het komend congres op 29 oktober staat nog in het teken van 'werk in uitvoering'. Drie werkgroepen presenteren daar hun eerste ideeën, zodat de achterban erop kan reageren.

Op 21 januari 2012 wil de partijvoorzitter het extra congres inlassen om uitgewerkte plannen voor te leggen, waarna het volgende congres op 2 juni een besluit moet worden genomen.

Dat heeft Peetoom zaterdag aangekondigd in een interview met het ANP. De christendemocraten zijn druk doende met partijvernieuwing wegens de reeks verkiezingsnederlagen de afgelopen tijd.

Gedoogpartner

Ook was er de heftige interne discussie over de samenwerking met de PVV als gedoogpartner van het minderheidskabinet van VVD en CDA.

Onder leiding van Jacobine Geel werkt de de commissie 'Nieuwe woorden, nieuwe beelden' aan het actualiseren van de uitgangspunten van het CDA.

Ook is een Strategisch Beraad onder voorzitterschap van oud-minister Aart Jan de Geus bezig met het uitzetten van een koers op diverse terreinen, zoals duurzaamheid en sociale zekerheid, voor de komende tien à vijftien jaar. Verder buigt een werkgroep zich nu over de partijorganisatie.

Leden

Peetoom wil een sterkere rol van de leden en een ''minder hiërarchische'' organisatie.

''Ons partijbestuur houdt zich bezig met verenigingszaken, maar toetst ook het actuele politieke beleid. Ik wil dat uit elkaar halen om meer invloed van de leden op de politieke koers mogelijk te maken. Bij een voetbalvereniging zorgt het bestuur dat de leden kunnen voetballen, dat is waar zij achter de bestuurstafel voor zijn. Zij voetballen niet zelf, dat doen anderen.''

Bij haar verkiezing tot partijvoorzitter heeft ze ook gepleit voor een permanente programmacommissie die de politieke koers van het CDA bewaakt. Volgens Peetoom zou het congres hiervoor een groep leden moeten kiezen.