AMSTERDAM - HP/De Tijd heeft niet onomstotelijk bewezen dat Tweede Kamerlid Mariko Peters (GroenLinks) en haar partner zich schuldig hebben gemaakt aan kinderontvoering.

Het onderzoek van het tijdschrift voor de publicatie was te eenzijdig en selectief. Dat staat in een uitspraak van de Raad voor de Journalistiek, die maandag op de website wordt gepubliceerd.

De raad stelt dat HP/De Tijd ook heeft verzuimd de partner te spreken over zijn echtscheiding. Hoofdredacteur Frank Poorthuis van HP/De Tijd geeft de raad daarin gelijk. ''Ja, het was wijzer geweest als we hem ook hadden gesproken.''

Volgens de raad heeft het tijdschrift de privacy van Peters niet disproportioneel geschaad. ''Voor mensen met publieke c.q. min of meer openbare functies is een zekere mate van blootstelling aan ongewilde publiciteit onvermijdelijk.'' De raad stelt dat HP/De Tijd voldoende aannemelijk heeft gemaakt, ''dat op zich met publicatie een algemeen maatschappelijk belang is gediend''.

Gegrond

Mariko Peters constateert in een reactie dat haar klacht gegrond is verklaard. ''HP/De Tijd had de beschuldigingen over kindontvoering nooit zo mogen doen. De Raad concludeert dat HP/DeTijd onzorgvuldig te werk is gegaan door zich eenzijdig te baseren op een rancuneuze bron'', aldus Peters.