DEN HAAG - Het kabinet maakt het voor ouders onmogelijk om nog kinderbijslag of kindgebonden budget te ontvangen als ze zijn verhuisd naar een land buiten de Europese Unie.

Vanaf uiterlijk 2014 komen alleen nog ouders met kinderen die in Nederland of de Europese Unie wonen in aanmerking voor deze toeslagen.

De ministerraad stemde vrijdag in met een voorstel daarover van minister Henk Kamp van Sociale Zaken. Voor de wijziging moeten wel bilaterale verdragen met een aantal landen worden aangepast.