DEN HAAG - De Nederlandse overheid is vaak te gesloten als het aankomt op het vrijgeven van informatie aan burgers.

Dat stelt Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer in een vrijdag gepubliceerd gesprek met het Nederlands Dagblad.

Brenninkmeijer vergelijkt de overheid met een 'oesterschelp', die de neiging heeft zichzelf stelselmatig te sluiten. ''Er mag niets naar buiten komen'', aldus de ombudsman.

Hij laakt de wijze waarop de overheid soms probeert te voorkomen dat burgers overheidsdocumenten opvragen via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Democratie

Volgens Brenninkmeijer is het in het belang van de democratie dat een beroep op de WOB wordt gehonoreerd, ook als bewindslieden daardoor in verlegenheid kunnen worden gebracht.

''Maar als zo'n bewindsman het niet wil, gaat een hele batterij juristen in de WOB graven naar gronden om het niet naar buiten te brengen.

Vervolgens wordt daar jaren juridisch over gesteggeld en moet het na al die jaren alsnog openbaar worden gemaakt'', stelde de ombudsman.

Transparantie

De Nationale Ombudsman pleit dan ook voor meer transparantie: ''Je moet kunnen zien op grond van welke afwegingen en argumenten een besluit tot stand is gekomen'', betoogde hij.

Zelfs de notulen van de ministerraad zouden volgens Brenninkmeijer in principe gewoon openbaar mogen worden gemaakt, mits ze betrekking hebben op ''doorsnee besluitvorming''.

Voor gevoelige onderwerpen als veiligheid, kan wat hem betreft wel een uitzondering worden gemaakt.