DEN HAAG - Onderhandelingen over een gezamenlijk standpunt van de EU over het conflict tussen Israël en de Palestijnen, zijn eerder deze week spaak gelopen omdat de concepttekst niet evenwichtig was.

Dat stelde minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) donderdag naar aanleiding van een bericht in Der Spiegel.

Het Duitse magazine meldde dat Nederland op het laatste moment was gaan dwarsliggen, waardoor er geen overeenstemming werd bereikt. Rosenthal is het niet eens met die lezing.

Geen consensus

Hij stelt dat vier landen, waaronder Nederland, het niet met de voorgestelde tekst eens waren. Andere EU-landen konden vervolgens niet instemmen met de wijzigingsvoorstellen van Nederland, Duitsland, Tsjechië en Italië, waardoor geen consensus mogelijk was.

Rosenthal stelde verder dat de tekst op gespannen voet stond met het doel om tot hervatting van onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen te komen. Nederland wil dat beide partijen om de tafel gaan om te komen tot een tweestatenoplossing, aldus de minister.

Nederland wil dat beide partijen om de tafel gaan om te komen tot een tweestatenoplossing, aldus de minister. Dat standpunt is ook opgenomen in het regeerakkoord tussen VVD en CDA.

Opheldering

Oppositiepartij D66 heeft de minister om opheldering gevraagd. Fractievoorzitter Alexander Pechtold stelt dat Rosenthal zich ''steevast pal achter Jeruzalem schaart, mogelijk zelfs ten koste van één EU-stem''. ''Dat is geen constructieve houding'', aldus Pechtold.

De PvdA liet bij monde van Kamerlid Frans Timmermans weten teleurgesteld te zijn dat het kabinet een gezamenlijk EU-standpunt blokkeert. ''De minister wekt sterk de indruk dat een constructieve houding tegenover de Palestijnen voor hem geen optie is'', stelt de PvdA'er, die ook vragen heeft gesteld aan de minister.