DEN HAAG - Oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA maken gehakt van de PVV-stelling dat het shariarecht op grote schaal wordt toegepast in het Nederland.

Volgens PvdA-Kamerlid Martijn van Dam heeft de PVV "mensen opgehitst met onwaarheden". Hij noemt dit 'schandalig'.

GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi spreekt van "massamanipulatie". "Wat bezielt een politieke partij om willens en wetens te liegen en angst te strooien alsof het snoepgoed is?", aldus Dibi.

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen spreekt van 'kul' en 'aandachttrekkerij'.

Spoeddebat

Donderdagavond behandelt de Kamer een door de PVV aangevraagd spoeddebat over berichten dat het islamitische shariarecht zou worden toegepast in Nederland.

Maar uit een eigen onderzoek van de PVV blijkt dat daar geen sprake van is, concluderen de drie oppositiepartijen. Zowel Van Dam en Dibi stellen dat in geen van de acht voorbeelden die PVV-Kamerlid Joram van Klaveren in zijn onderzoek noemt islamitisch recht is toegepast.

"Wilders zei eerder dit jaar dat in Nederland op grote schaal shariarecht wordt toegepast en dat alle wetten en verdragen moesten worden gewijzigd om dit te voorkomen. Mijn conclusie uit dit PVV onderzoek is: in Nederland is geen sprake van islamitisch recht", aldus Van Dam.

Algemeen bekend

Volgens Van Klaveren is het echter algemeen bekend dat Somalisch recht en Iraans recht wordt gebruikt in de Nederlandse rechtspraak. Beide landen kennen (elementen) van islamitische-, ofwel sharia-rechtspraak. 

Hij trekt daarom de kennis van de islam bij Van Dam en Dibi in twijfel. "Zij denken blijkbaar dat er geen sprake is van de sharia als gesproken wordt over het Somalisch- of Iraans recht."

Echtscheiding

Van Klaveren noemt het voorbeeld van een Iraanse vrouw die bij een echtscheiding geen aanspraak kon maken op de inboedel, aangezien haar huwelijk in Iran werd gesloten. Volgens het Iraans recht heeft de vrouw bij scheiding geen recht op het vermogen.

Volgens Van Dam is ook in dit specifieke geval geen sprake van shariarechtspraak, aangezien het huwelijk werd gesloten voor de Iraanse revolutie. Pas daarna werd islamitisch recht ingevoerd.

Buitenlands recht

De PvdA'er erkent wel dat buitenlands recht wordt toegepast. "Maar opmerkelijk genoeg is de PVV daar nou juist vóór." Dit zou moeten blijken uit de steun van de PVV aan een in mei door de Tweede Kamer aangenomen wet die het voor rechters makkelijker maakt om buitenlands recht toe te passen.

"Van die wens van de PVV om allemaal wetten en verdragen aan te passen blijkt dus helemaal niks", aldus Van Dam.

Mensenrechten

Van Klaveren laat weten dat het gebruik van internationaal recht getoetst zou worden aan mensenrechten. Nu zou enkel getoetst worden aan de openbare orde.

"Ook kun je in Nederland Buitenlandse gevallen van verstoting en polygamie laten erkennen. Wij legitimeren daarmee shariarecht", aldus Van Klaveren.

VVD-Kamerlid Ard van der Steur is het er mee eens dat gekeken moet worden of er aspecten in het internationaal recht zijn waarvan het ongewenst is dat die zich binnen ons rechtsstelsel manoeuvreren.

Hij vindt dat de discussie daarom breder gevoerd moet worden dan het shariarecht. "Dat is een te breed begrip."

Vrouwenrechten

Mirjam Sterk (CDA) wil van staatssecretaris Teeven (Justitie) weten of vrouwenrechten wel voldoende zijn gewaarborgd binnen het huidige systeem. Ook pleit ze voor het vergroten van de bewustwording bij buitenlandse vrouwen die onder twee rechtssystemen vallen.

Gesthuizen zal in het debat Teeven vragen waarom hij in zijn brief over dit onderwerp niet feller afstand heeft genomen van de stellingname van de gedoogpartner.