UTRECHT - Ten minste 59 bestuurders en 3 ex-bestuurders van onderwijsinstellingen hebben afgelopen jaar meer salaris gekregen dan de publicatienorm voor topinkomens in de semi-publieke sector.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) bekeek in alle jaarverslagen van instellingen voor middelbaar-, hoger- en wetenschappelijk onderwijs de bezoldigingen van de bestuurders. De lijst is donderdag openbaar gemaakt.

Absolute grootverdiener is voormalig bestuursvoorzitter Klaas Koops van mbo-instelling het Friesland College. Koops vertrok daar 1 september 2010, zijn totale bezoldiging bedroeg ruim 5,5 ton.

Dat bedrag is inclusief de vertrekregeling. Oorspronkelijk zou Koops nog meer ontvangen, maar daar stak het ministerie van Onderwijs vorig jaar een stokje voor.

Bovenaan de lijst van huidige bestuurders staat bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen van de Wageningen Universiteit met een totaal salaris van ruim 3,5 ton per jaar.

Afspraak

De regering heeft een afspraak liggen dat bestuurders in de publieke en semi-publieke sector niet meer mogen verdienen dan 193.000 euro. Omdat bleek dat dit salaris meer dan eens fors overschreden werd, ligt er nu een voorstel in de Tweede Kamer om topfunctionarissen een maximaal salaris van 224.000 euro toe te kennen, inclusief pensioen en andere voorzieningen, maar exclusief een vertrekregeling.

De AOb noemt dat een bizar voorstel. ''Het beloningsplafond zou echt de limiet moeten zijn. Met name de vertrekregelingen zijn nu geregeld exorbitant hoog.’’ Als bestuurders meer dan de norm verdienen, kan het ministerie van Onderwijs de instelling korten op de bijdrage. ''Dat zou eigenlijk teruggevorderd moeten worden van de betreffende bestuurder. Op deze manier wordt het onderwijs nog eens gekort’’, aldus de AOb-woordvoerder.

Contrast

Sebastiaan Hameleers, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) noemt de lijst van grootverdieners in het onderwijs in schril contrast staan met de aangekondigde bezuinigingen.

''Iedereen wordt gekort in het onderwijs, maar de bestuurders vullen nog steeds hun zakken met geld van de belastingbetaler.’’

Het ISO is blij met het voorstel van de Tweede Kamer om de salarissen te maximeren en hoopt dat de wet snel aangenomen wordt. ''Meer geld naar het onderwijs en minder naar de bestuurders”, stelt Hameleers.

Schrikken

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zegt te schrikken van de hoogte van de bezoldigingen en het aantal bestuurders dat boven de norm zit. ''Als studenten moeten inleveren door de bezuinigingen, dan moet het graaien in de top ook afgelopen zijn'', aldus LSVb-voorzitter Pascal ten Have.

''Het lijkt me duidelijk dat we weten waar bezuinigd kan worden in het onderwijs: bij het salaris van het bestuur. Alsof je beter gaat werken als je 3 ton in plaats van 1 ton verdient.''