DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) krijgt nog niet de handen op elkaar in de Europese Unie voor strengere regels voor Europeanen om een beroep te doen op de sociale zekerheid in een ander EU-land dan hun thuisland.

Dat zei Kamp woensdag in een debat met de Tweede Kamer.

Het baart de VVD-bewindsman zorgen dat arbeidsmigranten uit de EU na een paar maanden werken in ons land voor tijdelijke steun kunnen aankloppen en dat ze na één jaar werk recht hebben op bijstand.

Hij wil de grens hiervoor optrekken naar vijf jaar werk.

Welkom

Volgens Kamp zijn arbeidsmigranten welkom als ze werken en zelf in hun bestaan kunnen voorzien.

Maar de komst van onder meer Polen, Roemenen en Bulgaren zorgt in zijn ogen ook voor problemen, zoals illegale arbeid, uitbuiting, overbewoning en een groter beroep op sociale voorzieningen.

Volgens de minister is Nederland met zijn relatief hoge uitkeringen aantrekkelijk voor bepaalde migranten. Hij zei vooral bij Oost-Europese lidstaten weinig gehoor te vinden voor zijn zorgen, maar ook de meeste andere EU-lidstaten geven nog niet thuis.

Steun

Volgens de minister kunnen sommige lidstaten wel denken dat ''het niet hun probleem is'', maar hij wijst erop dat die landen de Nederlandse steun ook wel eens nodig hebben om hun problemen op te lossen.

Maandag komen EU-ministers van Sociale Zaken bijeen in Luxemburg. Tijdens een lunchbijeenkomst over arbeidsmigratie zal Kamp ook weer aandacht vragen voor de Nederlandse zorgen.