DEN HAAG - Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt het kabinetsbesluit de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie in Libië met opnieuw drie maanden te verlengen.

Zes F-16-gevechtsvliegtuigen, een mijnenjager en stafpersoneel doen er al sinds eind maart aan mee.

Ook zijn er Nederlanders actief in AWACS-radarvliegtuigen.

Zowel regeringspartijen VVD en CDA als PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP in de oppositie stemden woensdag in met de verlenging. Gedoogpartij PVV en SP zijn en blijven tegen de militaire operatie.

CDA

Het CDA stelde wel dat deze verlenging de laatste moet zijn. ''Andere NAVO-lidstaten kunnen het stokje overnemen'', aldus Kamerlid Henk Jan Ormel.

Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) noemde het een slecht signaal om nu al aan te geven dat er geen verdere verlenging mogelijk is. ''Mocht het zover komen, dan staan we weer voor een afweging'', aldus de minister.

SP

De SP stelde in het debat te vrezen dat het mandaat van de missie de afgelopen maanden steeds verder is opgerekt. Volgens Kamerlid Harry van Bommel is de NAVO inmiddels de luchtmacht van de nieuwe machthebbers geworden.

Rosenthal is het daarmee niet eens. ''Libië is nog steeds niet helemaal vrij. In steden waar nog wordt gevochten, proberen troepen van Kaddafi nog volop de burgerbevolking in het hart te treffen'', aldus de minister, verwijzend naar de inmiddels van het toneel verdwenen Libische leider Muammar Kaddafi.

Het debat ging verder vooral over de manier waarop het kabinet de Tweede Kamer had ingelicht over het besluit om de missie te verlengen.

Schoonheidsprijs

De Kamer kreeg een dag voor het einde van het mandaat een brief van de ministers, waardoor er geen mogelijkheid meer was om op tijd over de missie te spreken.

Rosenthal stelde dat deze werkwijze niet de schoonheidsprijs verdient en niet voor herhaling vatbaar is. Hij stemde in met een voorstel van PvdA-Kamerlid Frans Timmermans om de zogeheten artikel 100-procedure nog eens grondig te bespreken. ''Deze moet worden verbeterd'', aldus de minister.

Alles over de onrust in het Midden-Oosten