DEN HAAG - De Tweede Kamer hikt aan tegen de snelheid waarmee gemeenten weer geld mogen gaan vragen voor de ID-kaart.

Van minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) mogen ze dat sinds vorige week weer doen, maar de wet die dit regelt moet nog door het parlement.

GroenLinks kwam daarom met het voorstel pas weer leges te heffen voor de ID-kaart als de wet echt klaar is en in het Staatsblad is gepubliceerd.

Bij andere oppositiepartijen viel dit in goede aarde. Zij hekelden de terugwerkende kracht van het noodwetje van Donner. Slechts bij hoge uitzondering zou hiervan sprake mogen zijn.

VVD

VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert had ook aarzelingen bij de voortvarendheid van de minister. Zij vroeg zich ook af of het niet beter zou zijn pas weer geld te vragen voor de ID-kaart als de wet klaar is, maar wilde nog niet zeggen of ze het voorstel van GroenLinks dat dit regelt, gaat steunen.

De Eerste Kamer heeft al aangegeven pas over twee weken over de ID-kaart te willen praten. Eerst moet het kabinet nog een paar fundamentele vragen beantwoorden.

Gratis

SP en GroenLinks pleitten ervoor het document gratis te maken. Voor de PvdA is dit ook een uitgangspunt, maar de partij hield het erop dat de ID-kaart zo goedkoop mogelijk moet zijn.

Begin september oordeelde de Hoge Raad dat de overheid geen geld voor de kaart mocht vragen. Gevolg was dat het document op slag gratis was en er een stormloop ontstond.

Stormloop

Tijdens de bijna 2 weken dat de ID-kaart gratis was, zijn er 155.000 aangevraagd. Dat is bijna vijf keer zoveel als normaal. Per dag kostte deze stormloop 800.000 euro.

Omdat dit de overheid veel geld kan kosten, maakte Donner snel een wetsvoorstel dat het weer mogelijk maakt leges te heffen.