DEN HAAG - De Eerste Kamer vindt het te snel om al volgende week het wetsvoorstel te behandelen over de ID-kaart van minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken).

De Senatoren hebben er behoefte aan dat er eerst een aantal fundamentele vragen schriftelijk wordt beantwoord. Over twee weken kan de wet alsnog besproken worden in de Senaat.

Een woordvoerder van de Eerste Kamer heeft dat woensdag gemeld. Donner had aangedrongen op spoed voor de wet die het weer mogelijk moet maken om leges te heffen voor de ID-kaart. De Tweede Kamer bespreekt de wet woensdagochtend.

Begin september oordeelde de Hoge Raad dat de overheid geen geld voor de kaart mocht vragen. Gevolg was dat het document op slag gratis was en er een stormloop ontstond. Omdat dit de overheid veel geld kan kosten, maakte Donner snel een wetsvoorstel dat het weer mogelijk maakt leges te heffen.

SP

In het Radio 1-Journaal zei SGP-Senator Gerrit Holdijk dat er zorgvuldig naar de aanpassing van Donner gekeken moet worden. SP-Kamerlid Ronald van Raak zei woensdag tijdens een debat over de ID-kaart dat deze gratis moet blijven.

Van Raak hekelde ook de terugwerkende kracht van deze wet. Sinds donderdag is de kaart niet meer gratis, terwijl de wet nog door Tweede en Eerste Kamer moet. ''Nu wordt er een noodwet door de Kamer gejast. Zo ga je niet om met een uitspraak van de Hoge Raad."

De SP vindt dat wetten slechts bij uitzondering met terugwerkende kracht mogen ingaan. GroenLinks pleitte er voor om de wet pas van kracht te laten worden na publicatie in het Staatsblad. De partij meent evenals de SP dat de kaart gratis moet blijven.

PvdA

Donner zou de wet die het mogelijk maakt weer geld te vragen voor de ID-kaart van tafel moeten halen. In een nieuwe wet moet de ID-kaart in principe gratis zijn en in ieder geval zo goedkoop mogelijk.

Dat zei PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen woensdag tijdens het debat over de ID-kaart. Om kosten te drukken zou het document tien jaar geldig moeten zijn .Voor ouderen kan de kaart onbeperkt geldig worden, aldus de PvdA.

Voor invoering met terugwerkende kracht heeft Donner ook geen goede argumenten, vindt Heijnen. Dat alleen mensen die bezwaar maakten tegen de leges deze terug kunnen krijgen, noemde hij 'klassebureaucratie'. Brave burgers die geen bezwaar maakten, worden daarvan de dupe.

Uitspraak Hoge Raad

Net als D66 hekelde Heijnen dat Donner kennelijk geen rekening had gehouden met de uitspraak van de Hoge Raad. Daardoor moest hij snel met een noodwet komen.

D66-Kamerlid Gerard Schouw vroeg om de behandeling van de noodwet aan te houden om er beter over te kunnen praten. De regering krijgt zo meer tijd om in te gaan op de kritiek van de Hoge Raad.

Ook de ChristenUnie keerde zich tegen de terugwerkende kracht. GroenLinks wil de ID-kaart gratis houden tot de wet klaar is.

VVD

De VVD heeft er moeite mee dat gemeenten nu alweer geld mogen vragen voor de ID-kaart, terwijl dit nog wettelijk geregeld moet worden. VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plaschaert vraagt zich af of dit stand houdt voor de rechter. ''We kunnen ons niet een nieuwe flater veroorloven."

Daarom zou het beter zijn dat de wet pas geldig wordt als deze in het Staatsblad gepubliceerd is. Maar Hennis-Plasschaert wilde nog niet zeggen of ze een voorstelde wetswijziging van GroenLinks die dit regelt, gaat steunen. Ze wil eerst de antwoorden van het kabinet afwachten.