DEN HAAG - De akkoorden die minister Edith Schippers (Volksgezondheid) afgelopen tijd sloot met onder meer de ziekenhuizen en verzekeraars zijn pas het begin.

Dinsdag liet ze weten dat het wel zaak is dat de afspraken nu in de praktijk worden nagekomen.

Tijdens een bijeenkomst in Den Haag hield ze zorgverzekeraars voor dat ze verwacht dat de ''zorgverzekeraars niet alles overal inkopen, maar selectief inkopen waar de zorg het best is, tegen de scherpste prijs''.

Ook ziekenhuizen moeten doen waar ze goed in zijn en laten wat anderen beter kunnen, aldus Schippers die benadrukte dat er ''een grote, gezamenlijke opgave'' ligt.

Vernieuwingen

Om de gestaag stijgende kosten van de zorg in de hand te houden en de kwaliteit te behouden, wees de minister erop dat er in 2012 vernieuwingen aankomen, waaraan de hele sector z'n handen vol zal hebben.

En omdat er niet veel tijd is om te wennen, riep ze de sector op de schouders onder deze gezamenlijke opgave te zetten: ''zonder elkaar bereikt niemand iets'', aldus Schippers.

Betaalbaar

Ze benadrukte dat ze de zorg betaalbaar wil houden, maar ziet bedreigingen die ''zeker geen klein bier zijn''. Juist daarom wil de bewindsvrouw mensen bewuster maken van de financiële problemen in de zorg.

Ze vindt het namelijk niet alleen een probleem van ''Den Haag'' en wil uit zoveel mogelijk hoeken mogelijke oplossingen horen. Schippers kondigde een nota aan die ervoor moet zorgen dat de discussie over de kosten in de zorg ook in menig huiskamer wordt besproken.

DSW

Dinsdag maakte DSW als eerste verzekeraar bekend hoeveel de zorgpremie in 2012 omhoog gaat. De stijging van de zorgpremie ziet Schippers op zich als onontkoombaar.

Ze geeft aan dat ze juist om te voorkomen dat de rekening alleen bij de patiënt en premiebetaler komt te liggen, inzet op structurele hervormingen in de zorg en overschrijdingen terughaalt bij zorgaanbieders.