DEN HAAG - Minister Gerd Leers (Immigatie en Asiel) gaat nog eens onderzoeken wat er mogelijk is voor de Angolees Mauro Manuel.

Vorige week liet de minister nog weten dat Manuel niet op een verblijfsvergunning hoeft te rekenen. Maar na een gesprek met de Tweede Kamer zei de minister nog eens te kijken naar zijn zaak.

Manuel kwam 8 jaar geleden op 10-jarige leeftijd in zijn eentje naar Nederland om hier asiel te vragen.

Volgens Leers is vanaf zijn eerste aanvraag van een verblijfsvergunning terugkeer naar Angola het uitgangspunt geweest.

Sahar

Maar de Tweede Kamer vindt dat de toekomst van Mauro Manuel in Nederland ligt. Ook Leers' eigen partij CDA liet al eerder weten dat Manuel kan blijven.

In de zaak van het Afghaanse meisje Sahar waren het alleen nog oppositiepartijen die ervoor pleitten haar en haar gezin in Nederland te laten blijven.

Leers zei te onderzoeken welke mogelijkheden en beperkingen zijn beleid hem biedt. Ook is van belang wat het effect van een beslissing over Manuel heeft op andere gevallen. ''We hebben een systeem, maar dat mag nooit de menselijke maat kapotmaken."

Oprechte poging

De minister zegt daarom nog een ''oprechte poging" te doen, zonder ook maar de geringste verwachtingen te willen wekken over de uitkomst.

Bij zijn afwegingen betrekt hij zaken als de status van alleenstaande minderjarige vluchteling van Manuel, zijn geworteldheid en zijn pleeggezin.